6.decembra 2017 bol deň, kedy sa žiaci Szuš v spolupráci s materskou školou Šuňava pod vedením pani učiteľky Agnesy Dlhej predstavili svojím ostatným spolužiakom, rodičom, starým rodičom aj verejnosti nacvičeným programom k radostnej príležitosti príchodu Mikuláša.

Čítať ďalej...

Dňa 12.decembra 2017 bol deň, kedy sa žiaci szuš v spolupráci s materskou školou Huncovce pod vedením pani učiteľky Agnesy Dlhej, predstavili svojím ostatným spolužiakom, rodičom, starým rodičom aj verejnosti nacvičeným programom s tématikou blížiacich sa Vianoc.

Čítať ďalej...

 R.v.č. 1/2017-18

Kežmarok, 14.11.2017

 

RIADITEĽSKÉ VOĽNO

 

V súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) podľa § 150, ods.5 oznamujem zriaďovateľovi SZUŠ Rosnička, že udeľujem v týchto dňoch 30.11.- 01. 12. 2017

riaditeľské voľno

z dôvodu účasti pedagogických zamestnancov SZUŠ Rosnička na vzdelávacom podujatí organizované školou. Výučba v sídle SZUŠ a jej elokovaných pracoviskách v tento deň realizovaná nebude.

 

Mgr. Melánia Sopková

riaditeľka SZUŠ Rosnička