Výchovný koncert pod vedením pani učiteľky Miroslavy Čenščákovej DiS.art začal v ranných hodinách.  Medzi hosťami boli okrem žiakov ZŠ HUncovce aj pani riaditeľka a pedagógovia. Obohatením bola prítomnosť pána učiteľa Ladislava Pompu a jeho súrodenca Matúša, ktorí tu hosťovali.

Čítať ďalej...

Na tvorivých dielňach v kaštieli Strážky sa žiaci z elokovaného pracoviska v Ľubici pod vedením lektorky a pani učiteľky výtvarného odboru PaedDr. Evy Raffajovej zoznámili s históriou tkania kobercov, prácou s krosnami, jesennými prírodninami a témou jesene na plátne umelcov.

Čítať ďalej...

Do trojdňovej oslavy Storočnice od založenia ružencového spoločenstva v Spišskom Štiavniku s medzinárodnou účasťou, sa aktívne zapojili aj žiaci výtvarného odboru SZUŠ Rosnička pod vedením pani učiteľky výtvarného odboru Mgr. Lenky Orolinovej. V rámci bohatého programu osláv sa realizovali skutočne kreatívnou tvorbou plagátov na tému Cesta okolo Európy – priateľstvo v obrazoch.

Čítať ďalej...

Dobrý deň všetkým spolupracujúcim školám.
Na základe metodického pokynu k výkazu 40-01 Základné umelecké školy nemôžu zapisovať žiakov mladších ako 5 rokov. V praxi to znamená, že od 01. septembra môžme zapísať do ZUŠ len žiakov, ktorí sa narodili najneskôr 31.12.2011, aby sme splnili požiadavku, že vek žiaka sa sleduje k 01.januáru 2017. Aby sme neprišli o našich žiakov z minulého roka, budeme Vás informovať ako bude naša škola v tomto prípade postupovať.
Čítať ďalej...