Dňa 22. 10. 2017 v nedeľu sa v priestoroch školskej jedálne ZŠ s MŠ v Sp. Bystrom uskutočnilo posedenie a kultúrny  program  venovaný seniorom obce pri príležitosti Dňa úcty k starším, pod vedením žiakov hudobného odboru a pani učiteľky 

Mgr. Miroslavy Gabčovej, DiS.art.

Čítať ďalej...