1. v. č. 2/2017-18

Kežmarok, 16.05.2018

 

 

 

RIADITEĽSKÉ VOĽNO

 

 

V súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) podľa § 150, ods.5 oznamujem zriaďovateľovi SZUŠ Rosnička, že udeľujem v dňoch 23.05.- 24.05. 2018

 

 

riaditeľské voľno

z dôvodu účasti žiakov a pedagogických zamestnancov SZUŠ Rosnička na kreatívnom tábore v Starej Lesnej organizovanom školou. Výučba v sídle SZUŠ a jej elokovaných pracoviskách v tieto dni realizovaná nebude.

 

 

 

 

 

Mgr. Melánia Sopková

riaditeľka SZUŠ Rosnička

 

 

Už túto nedeľu 13.5.2018 o 15.00 hod. pozývame všetkých milovníkov umenia do ateliéru v Spišskom Štiavniku. Uvidíte ukážky z hodín hudobného odboru a tiež tvorivé dielne s tradičnými a netradičnými technikami.

Tešíme sa na Vás

Súkromná základná umelecká škola Rosnička

Červený Kláštor 63, 059 06 Červený Kláštor

si Vás dovoľuje pozvať k účasti na IV. ročníku celoslovenskej výtvarnej súťaže ZUŠ „ V RÍŠI DIVOV “

Propozície a pravidlá:

 

Naša súťaž nemá predchádzajúce kolá a môžu sa jej zúčastniť žiaci výtvarných odborov základných umeleckých škôl Slovenskej republiky.

 

Téma súťaže: Pod morskou hladinou

 

Pozývame Vás na jedinečný podmorský a umelecký zážitok. Zamýšľali ste sa už niekedy nad tým, že okrem sveta vecí a zvierat, ktoré vidíme okolo seba voľným okom s nami žijú aj maličké mikroorganizmy? A ako to asi s nimi vyzerá v hlbinách mora? Čo sa v nich ukrýva? V role potápačov sa preplavíme na miesta do morských hlbín a možno tak odhalíme práve tieto prapodivné tvory, zabudnuté poklady dôb minulých, príšery či nebodaj volanie sirén?

 

Už teraz netrpezlivo očakávame Vaše práce, ktoré nám odhalia rozličné spod morskej hladiny.

 

Harmonogram súťaže: 15.máj 2018 – uzávierka súťaže

Máj 2018 – výber víťazných prác

 

Vernisáž výstavy a odovzdanie cien víťazom:

Autori ocenených prác budú pozvaní na slávnostnú vernisáž koncom mája 2018, bližší termín organizátori spresnia dodatočne na internetovej stránke www.szus.rosnicka1.sk

 

Podmienky súťaže:

Prijímajú sa práce vyhotovené vo výtvarných technikách : kresba, maľba, grafické a kombinované techniky ako aj priestorové objekty.  Práce posielajte nezrolované, neskladané, nepaspartované. Plošný formát maximálne do veľkosti A2. Priestorové objekty – bez obmedzenia

 

Práce označte štítkom priloženým k propozíciám súťaže.

Zároveň priložte aj zoznam odoslaných prác.

ťažné práce sa nevracajú !!!

 

ťažné kategórie:

Autori do 7 rokov

Autori do 11 rokov

Autori do 15 rokov

 

Vyhodnotenie súťaže:

Súťažné práce vyhodnotí odborná porota (jej zloženie bude zverejnené dodatočne na internetovej stránke školy). Porota rozhodne o udelení hlavnej ceny ako aj ďalších cenách a čestných uznaniach. Najlepšie práce a výsledková listina budú zverejnené na internetovej stránke SZUŠ Rosnička:  www.szus.rosnicka1.sk

Práce zasielajte na adresu:


SZUŠ ROSNIČKA
Michalská 12
060 01 Kežmarok

 

 

 

Zodpovedná za súťaž: Mgr. Katarína Horníková, výtvarný pedagóg SZUŠ Rosnička

 

v prípade otázok kontaktujte: 0917 779 330 Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

 

 

 

XXI. ročníka celoslovenského dvojdňového seminára pre pedagógov Výtvarnej Výchovy a XIV. ročníka Bienále Výtvarné alternatívy Považská Bystrica sa dňa 20.4.2018 zúčastnili pedagógovia výtvarného odboru- Mgr. Orolinová, Mgr. Gancarčíková a Mgr. Horníková zúčastnili už po tretí krát. Organizátorom tohto podujatia bola už dvadsiaty prvý krát Základná umelecká škola Imra Weinera Kráľa v Považskej Bystrici. Metodickou náplňou tohto semináru boli pracovné dielne a prednášky pod vedením lektorov Mgr. Art. Lenka Krivá a PaedDr. Ivana Pančáková.

Čítať ďalej...

Dňa 21.04.2018 v sobotu o 14:00 hod. sa v priestoroch ZŠ Batizovce sa konal edukačný projekt OPEN ZUŠ na ktorom si mohli rodičia a deti spoločne vyskúšať ako prebieha vyučovanie v našej základnej umeleckej škole

Čítať ďalej...

V nedeľu 15.4.2018 v popoludňajších hodinách to v ZŠ Švábovce žilo umením. V rámci výstavno – edukačného projektu OPEN ZUŠ sa predviedli žiaci výtvarného a hudobného odboru spolu so svojimi pedagógmi. Výstavno – edukačný projekt OPEN ZUŠ priniesol prezentáciu výtvarného odboru na verejnosti formou výstavy a tvorivých workshopov pre žiakov a rodičov. Sprístupnil ukážky z hodín hudobného odboru: klavír, husle a gitara a tiež spevu. Hlavnou dominantou bolo na základe ukážok práce našej ZUŠ získať nových talentovaných žiakov.

Čítať ďalej...