Termín zasielania prác je predĺžený do 6.mája.2019.

Súkromná základná umelecká škola Rosnička

Červený Kláštor 63, 059 06 Červený Kláštor

si Vás dovoľuje pozvať k účasti na V. ročníku celoslovenskej výtvarnej súťaže ZUŠ „ V RÍŠI DIVOV “

Propozície a pravidlá:

 

Naša súťaž nemá predchádzajúce kolá a môžu sa jej zúčastniť žiaci výtvarných odborov základných umeleckých škôl Slovenskej republiky.

 

Téma súťaže: Tradične-netradičné výročie

 

Pri príležitosti desiateho výročia založenia našej Zušky vás pozývame do sveta osláv. Pri výročiach sa oslavuje a raduje a my chceme osláviť toto výročie s vami. Oslavy na celom svete majú rozličný charakter, niekde sa tancuje, inde spieva,  či hrá hudba. V každej krajine je oslava vnímaná rôzne, sprevádzaná inými tradíciami. Ako sa oslavuje u nás a ako vo svete? Sme zvedaví na vaše vnímanie osláv, či už tradičnej podoby u nás alebo pre nás netradičnej vo svete. Tešíme sa na vaše dielka.

Netrpezlivo očakávame Vaše práce, ktoré nám spríjemnia oslavu výročia našej Zušky.

 

Harmonogram súťaže: 24.apríl 2019 – uzávierka súťaže- Predĺžené do 6.5.2019

Máj 2019 – výber víťazných prác

 

 

Vernisáž výstavy a odovzdanie cien víťazom:

Autori ocenených prác budú pozvaní na slávnostnú vernisáž koncom mája 2019, bližší termín organizátori spresnia dodatočne na internetovej stránke www.szus.rosnicka1.sk

 

Podmienky súťaže:

Prijímajú sa práce vyhotovené vo výtvarných technikách : kresba, maľba, grafické a kombinované techniky ako aj priestorové objekty.  Práce posielajte nezrolované, neskladané, nepaspartované. Plošný formát maximálne do veľkosti A2. Priestorové objekty – bez obmedzenia

 

Práce označte štítkom priloženým k propozíciám súťaže.

Zároveň priložte aj zoznam odoslaných prác.

ťažné práce sa nevracajú !!!

 

ťažné kategórie:

Autori do 7 rokov

Autori do 11 rokov

Autori do 15 rokov

 

Vyhodnotenie súťaže:

Súťažné práce vyhodnotí odborná porota (jej zloženie bude zverejnené dodatočne na internetovej stránke školy). Porota rozhodne o udelení hlavnej ceny ako aj ďalších cenách a čestných uznaniach. Najlepšie práce a výsledková listina budú zverejnené na internetovej stránke SZUŠ Rosnička:  www.szus.rosnicka1.sk

Práce zasielajte na adresu:


SZUŠ ROSNIČKA
Michalská 12
060 01 Kežmarok

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Mgr. Melánia Sopková, riaditeľka SZUŠ Rosnička

 

Tel: 0907 495 990

 

Zodpovedná za súťaž: Mgr. Pavlína Gancarčíková, výtvarný pedagóg SZUŠ Rosnička, tel: 0904922896

 

v prípade otázok kontaktujte: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

 

ťažné práce musia byť označené nasledovnými údajmi:

Štítok k označeniu prác:

 

 

V. ročník výtvarnej súťaže V RÍŠI DIVOV

Téma: Tradične-netradičné výročie

Meno a priezvisko autora

 

Vek autora

 

Názov práce

Technika

Adresa školy

 

 

Meno pedagóga a kontakt

 

 

 

 

 

 

Zoznam odoslaných prác V RÍŠI DIVOV V.

 

Adresa školy

 

 

Č.

Meno a priezvisko autora

 

Názov práce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Súhlas GDPR:

Prihlásením do súťaže dáva zákonný zástupca účastníka súťaže súhlas na spracovanie osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, vek, adresa školy alebo zariadenia organizátorovi súťaže v súlade so zákonom 12/2018 Z. z. O ochrane osobných údajov. Tieto údaje sa použijú v propagačných materiáloch aktuálneho ročníka súťaže, prípadne vo výsledkovej listine a budú zverejnené na webstránke organizátora súťaže. Súhlas sa dáva na obdobie 2 rokov. Súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať na poštovej adrese organizátora súťaže.

 

Medzinárodný deň žien v Červenom Kláštore

Dňa 08.03.2019 sme sa už nevedeli dočkať, kedy našim hosťom predvedieme s láskou pripravované vystúpenie v podobe klavírnej hudby, spevu a tanca.

        V rámci spolupráce s tanečným odborom a hudobným odborom pod vedením P.uč. Ladislava Pompu, Miroslavy Čenščákovej , Matúša Pompu, Miroslavy Hodálovej, Moniky Bobríkovej sa o 14,00 hod. začalo vystúpenie k MDŽ.  

        Starší žiaci hudobného odboru spestrili program prednesovými skladbami a štvorručnými hrami z obdobia klasicizmu a romantizmu.

        Nechýbal ani spev s doprovodom našich pedagógov. Vystúpenie spestrilo aj duo súrodencov Matúša a Ladislava Pompových hrou na husliach a klavíri, ako aj spev p. uč. Bobríkovejb ako aj jej žiačok.

        Sme radi, že sme sa v tento deň stretli v takom hojnom počte a veríme, že naše vystúpenie v našich hosťoch vyvolal krásne pocity a spríjemnilo krásny deň MDŽ.

        So zaželaním gratulácie sme sa rozlúčili a už teraz sa tešíme na ďalšie stretnutie. 

MDŽ Červený Kláštor MDŽ Červený Kláštor MDŽ Červený Kláštor MDŽ Červený Kláštor MDŽ Červený Kláštor MDŽ Červený Kláštor MDŽ Červený Kláštor MDŽ Červený Kláštor MDŽ Červený Kláštor MDŽ Červený Kláštor MDŽ Červený Kláštor MDŽ Červený Kláštor MDŽ Červený Kláštor MDŽ Červený Kláštor MDŽ Červený Kláštor MDŽ Červený Kláštor MDŽ Červený Kláštor MDŽ Červený Kláštor MDŽ Červený Kláštor MDŽ Červený Kláštor

Termín doručenia prác predĺžený do 6.5.2019.

Súkromná základná umelecká škola Rosnička

Červený Kláštor 63, 059 06 Červený Kláštor

si Vás dovoľuje pozvať k účasti na V. ročníku celoslovenskej výtvarnej súťaže ZUŠ „ V RÍŠI DIVOV “

Propozície a pravidlá:

 

Naša súťaž nemá predchádzajúce kolá a môžu sa jej zúčastniť žiaci výtvarných odborov základných umeleckých škôl Slovenskej republiky.

 

Téma súťaže: Tradične-netradičné výročie

 

Pri príležitosti desiateho výročia založenia našej Zušky vás pozývame do sveta osláv. Pri výročiach sa oslavuje a raduje a my chceme osláviť toto výročie s vami. Oslavy na celom svete majú rozličný charakter, niekde sa tancuje, inde spieva,  či hrá hudba. V každej krajine je oslava vnímaná rôzne, sprevádzaná inými tradíciami. Ako sa oslavuje u nás a ako vo svete? Sme zvedaví na vaše vnímanie osláv, či už tradičnej podoby u nás alebo pre nás netradičnej vo svete. Tešíme sa na vaše dielka.

Netrpezlivo očakávame Vaše práce, ktoré nám spríjemnia oslavu výročia našej Zušky.

 

Harmonogram súťaže: 24.apríl 2019 – uzávierka súťaže

Máj 2019 – výber víťazných prác

 

 

Vernisáž výstavy a odovzdanie cien víťazom:

Autori ocenených prác budú pozvaní na slávnostnú vernisáž koncom mája 2019, bližší termín organizátori spresnia dodatočne na internetovej stránke www.szus.rosnicka1.sk

 

Podmienky súťaže:

Prijímajú sa práce vyhotovené vo výtvarných technikách : kresba, maľba, grafické a kombinované techniky ako aj priestorové objekty.  Práce posielajte nezrolované, neskladané, nepaspartované. Plošný formát maximálne do veľkosti A2. Priestorové objekty – bez obmedzenia

 

Práce označte štítkom priloženým k propozíciám súťaže.

Zároveň priložte aj zoznam odoslaných prác.

ťažné práce sa nevracajú !!!

 

ťažné kategórie:

Autori do 7 rokov

Autori do 11 rokov

Autori do 15 rokov

 

Vyhodnotenie súťaže:

Súťažné práce vyhodnotí odborná porota (jej zloženie bude zverejnené dodatočne na internetovej stránke školy). Porota rozhodne o udelení hlavnej ceny ako aj ďalších cenách a čestných uznaniach. Najlepšie práce a výsledková listina budú zverejnené na internetovej stránke SZUŠ Rosnička:  www.szus.rosnicka1.sk

Práce zasielajte na adresu:


SZUŠ ROSNIČKA
Michalská 12
060 01 Kežmarok

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Mgr. Melánia Sopková, riaditeľka SZUŠ Rosnička

 

Tel: 0907 495 990

 

Zodpovedná za súťaž: Mgr. Pavlína Gancarčíková, výtvarný pedagóg SZUŠ Rosnička, tel: 0904922896

 

v prípade otázok kontaktujte: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

 

ťažné práce musia byť označené nasledovnými údajmi:

Štítok k označeniu prác:

 

 

V. ročník výtvarnej súťaže V RÍŠI DIVOV

Téma: Tradične-netradičné výročie

Meno a priezvisko autora

 

Vek autora

 

Názov práce

Technika

Adresa školy

 

 

Meno pedagóga a kontakt

 

 

 

 

 

 

Zoznam odoslaných prác V RÍŠI DIVOV V.

 

Adresa školy

 

 

Č.

Meno a priezvisko autora

 

Názov práce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Súhlas GDPR:

Prihlásením do súťaže dáva zákonný zástupca účastníka súťaže súhlas na spracovanie osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, vek, adresa školy alebo zariadenia organizátorovi súťaže v súlade so zákonom 18/2018 Z. z. O ochrane osobných údajov. Tieto údaje sa použijú v propagačných materiáloch aktuálneho ročníka súťaže, prípadne vo výsledkovej listine a budú zverejnené na webstránke organizátora súťaže. Súhlas sa dáva na obdobie 2 rokov. Súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať na poštovej adrese organizátora súťaže.

 

Naša Zuška sa prezentovala dňa 23.2.2019 na Plese Kubašanov v Spišskom Bystrom. V úvodnej polhodinke vystúpila žiačka Veronika Faixová so speváckou a ľudovou hudbou Bystrianka. Po zahájení plesu vystúpili s ľudovým tancom žiačky z tanečného odboru pod vedením p. uč. Vesovej a s 3-mi ľudovými piesňami žiačka z hudobného odboru. Hostia programu boli členovia ĽH a ŽSS Bystrianka. Spoločne sme vytvorili pekný úvodný program plesu.

 Ples Kubašanov  Ples Kubašanov  Ples Kubašanov  Ples Kubašanov  Ples Kubašanov  Ples Kubašanov  Ples Kubašanov

V rámci exkurzie výtvarného odboru dňa 23.01.2019 z elokovaného pracoviska Švábovce v Tatranskej galérii v Poprade, sa žiaci spoločne s pani učiteľkou Mgr. Katarínou Horníkovou preniesli troma dekádami tvorby slovenského významného výtvarného umelca Roba Kočana, taktiež stálou expozíciou Odkryté hodnoty a výstavou ocenených prác výtvarnej súťaže Anjel Vianoc, ktorej sa zúčastnili aj žiaci zo Šváboviec.

Čítať ďalej...