Riaditeľka Súkromnej základnej umeleckej školy Rosnička, Červený Kláštor 63, v súlade s § 5 Vyhlášky č. 324/2008 Z. z. o základnej umeleckej škole vyhlasuje

 

prijímacie skúšky

           

do hudobného, výtvarného a tanečného  odboru na školský rok 2020/2021.

Termín konania prijímacích skúšok: 01.04.2020 – 15.06.2020  od 14:00 do 18:00 hod. v jednotlivých elokovaných pracoviskách našej školy.

Podmienky prijatia:

 

 

 Kritéria na prijatie žiakov do Základnej umeleckej školy – hudobný odbor

 

Na prijímacie skúšky sa dostaví uchádzač v doprovode zákonného zástupcu. Skúšky prebiehajú v pracovnom čase pedagóga daného odboru (v popoludňajších hodinách).Žiakov bude hodnotiť pedagóg daného odboru z dole uvedených úloh. Pokiaľ je žiak hodnotený známkou nedostatočnou, talentovým skúškam nevyhovel. V prípade že žiak vyhovel, zákonnému zástupcovi bude zaslané rozhodnutie o jeho prijatí do SZUŠ v najbližšom možnom termíne odo dňa talentových skúšok.

Prijímacie skúšky pozostávajú z týchto úloh:

Hudobná výchova:

 • hlasové schopnosti ( spev piesní)
 • intonačné schopnosti
 • rytmické cítenie
 • hudobná pamäť
 • tonálne cítenie
 • harmonické cítenie

Podmienkou na prijatie do SZUŠ hudobný odbor je vlastný hudobný nástroj.

Poplatky/ školné:  pre žiaka v individuálnej forme vyučovania: 3,- eur / mesačne/ základné štúdium

                                                                                                                 1,-euro/ ročne/ prípravné štúdium

Kritéria na prijatie žiakov do Základnej umeleckej školy– výtvarný odbor

 

 1. Poznanie farieb:                                     vedieť pomenovať farby

 

 1. Figúra: Blízka osoba:                 sledovať  vizuálne zobrazenie častí tela a proporčných     

vzťahov a priestorové videnie, cítenie

technika - modelovanie

 1. Spontánne sebavyjadrovanie:             Téma: určí pedagóg

technika –kresba ceruzou, kolorovaná kresba (farebné

ceruzy, tvrdý pastel)

                                                                      formát- A3, A4

Všímame si žiakovu fantáziu, kreativitu, samostatnosť a  radosť z tvorby.

 

Vlastná tvorba žiaka.

Poplatky/ školné:  pre žiaka v skupinovej forme vyučovania: 2,- eurá / mesačne/ základné štúdium

                                                                                                              1,-euro/ ročne/ prípravné štúdium

                                                                        súrodenecká zľava: 1,- euro/ mesačne/ pre každého ďalšieho súrodenca

 

Kritéria na prijatie žiakov do Základnej umeleckej školy – tanečný odbor

Hodnotiace kritéria:

 • Rytmika: vytlieskať alebo vydupať zadaný rytmus.
 • Orientácia v priestore: orientácia na 4 základné body v priestore, u starších ročníkov orientácia na všetkých 8 bodov v priestore. Teda vytvoriť pre žiakov pohybovú hru zameranú na orientáciu.
 • Improvizácia: vlastný tanečný prejav na presne určenú tému a hudbu.
 • Technické cvičenie: zistiť predispozície žiakov – možnosti tela.
 • Tanečná pamäť: overiť podľa krátkej tanečnej väzby.

 Všímame si žiakovu fantáziu, kreativitu, samostatnosť a  radosť z tvorby.

 

Vlastná tvorba žiaka.

Poplatky/ školné:  pre žiaka v skupinovej forme vyučovania: 2,- eurá / mesačne/ základné štúdium

                                                                                                              1,-euro/ ročne/ prípravné štúdium

                                                                        súrodenecká zľava: 1,- euro/ mesačne/ pre každého ďalšieho súrodenca

 

Vekové kategórie  žiakov študujúcich na ZUŠ:

Štúdium na ZUŠ je určené vo všetkých odboroch pre:

 • 5-6 ročné deti /prípravné štúdium/,
 • 7-15 ročné/ štúdium 1.stupňa/.

Štúdium je rozdelené :

 

 • prípravné štúdium – dvojročné ( pre deti materských škôl a základných škôl od 5 rokov),
 • základné štúdium na I. stupni trvá 8 /9/rokov a delí sa na primárne umelecké vzdelávanie (4 roky) a nižšie sekundárne vzdelávanie (4/5/ rokov).

 

Prihlášku na štúdium ZUŠ si môžete stiahnuť tu: http://szus.rosnicka1.sk/docs/prihlaska%20ZUS.pdf 

            V sobotu, 7. decembra 2019 sa v obci Vrbov konali vianočné trhy spojené s privítaním Mikuláša. V kultúrnom programe sa zúčastnili aj žiaci tanečného odboru SZUŠ Rosnička z obce Vrbov. Žiaci sa predstavili v štyroch súčasných tanečných choreografiách: „Jingle Bells“ , „SOS“ , „Padám“  a „All I want for Christmas“ .
             Akcia sa odohrávala v parku pred Obecným úradom. Zodpovedný pedagóg: Mgr. Barbora Ilečková.

Privítanie Mikuláša v obci Vrbov 2019 Privítanie Mikuláša v obci Vrbov 2019 Privítanie Mikuláša v obci Vrbov 2019 Privítanie Mikuláša v obci Vrbov 2019 Privítanie Mikuláša v obci Vrbov 2019 Privítanie Mikuláša v obci Vrbov 2019 Privítanie Mikuláša v obci Vrbov 2019

Vo štvrtok, 19. decembra 2019 sa v doobedňajších hodinách v priestoroch telocvične ZŠ v Plavči konalo Vianočné vystúpenie žiakov tanečného odboru SZUŠ Rosnička. Na vystúpení sa zúčastnilo aj početné množstvo rodičov a starých rodičov žiakov.
            Žiaci vystúpili vo Vianočnom pásme  s týmito choreografiami: Pohybovo-tanečné pásmo „Pes a mačka“,  choreografia na motív klasického tanca „We wish“, choreografia „Šťastné a veselé“ , choreografia „Jingle Bells“ , choreografia „SOS“ ,choreografia „Padám“, scénický tanec „God rest ya Merry Gentleman a  choreografia „Winter“. 
Koncert bol sprevádzaný aj výstavou žiakov výtvarného odboru. 

Zodpovedný pedagóg: Mgr. Barbora Ilečková.

 

Vianočné vystúpenie Plaveč 2019 Vianočné vystúpenie Plaveč 2019 Vianočné vystúpenie Plaveč 2019 Vianočné vystúpenie Plaveč 2019 Vianočné vystúpenie Plaveč 2019 Vianočné vystúpenie Plaveč 2019 Vianočné vystúpenie Plaveč 2019 Vianočné vystúpenie Plaveč 2019 Vianočné vystúpenie Plaveč 2019 Vianočné vystúpenie Plaveč 2019 Vianočné vystúpenie Plaveč 2019 Vianočné vystúpenie Plaveč 2019 Vianočné vystúpenie Plaveč 2019 Vianočné vystúpenie Plaveč 2019 Vianočné vystúpenie Plaveč 2019

Súkromná základná umelecká škola Rosnička

Červený Kláštor 63, 059 06 Červený Kláštor

si Vás dovoľuje pozvať k účasti na VI. ročníku celoslovenskej výtvarnej súťaže ZUŠ „ V RÍŠI DIVOV “

Propozície a pravidlá:

 

Naša súťaž nemá predchádzajúce kolá a môžu sa jej zúčastniť žiaci výtvarných odborov základných umeleckých škôl Slovenskej republiky.

 

Téma súťaže: DIVOČINA „v hlave“

 

 Divočina v hlave ? V mojej určite. A  čo sa skrýva v tvojej ? V tvojich predstavách? Ukáž nám svoju divočinu ! Každý z nás má občas pocit, že mu praskne hlava, je plná myšlienok a nápadov. Naša divočina v hlave je ako pohyb všetkých ľudí v mestách. Nezdá sa ti, že sa mesto náramne podobá na divočinu v džungli ? Možno to naozaj tak aj je.  Zvieratá majú svoje skupiny, stáda, svorky, tak ako my na sociálnych sieťach a v našich životoch. Našťastie táto divočina v našich hlavách nemá svoje sociálne siete, ktoré by sme mohli preskúmať. A my sme preto zvedaví! Ukáž nám tú svoju divočinu v hlave.

Tešíme sa na vaše dielka.

 

Harmonogram súťaže: 8.apríl 2020 – uzávierka súťaže

20.apríl 2020 – výber víťazných prác

 

 

Vernisáž výstavy a odovzdanie cien víťazom:

Autori ocenených prác budú pozvaní na slávnostnú vernisáž koncom mája 2020, bližší termín organizátori spresnia dodatočne na internetovej stránke www.szus.rosnicka1.sk

 

Podmienky súťaže:

Prijímajú sa práce vyhotovené vo výtvarných technikách : kresba, maľba, grafické a kombinované techniky ako aj priestorové objekty.  Práce posielajte nezrolované, neskladané, nepaspartované. Plošný formát maximálne do veľkosti A2. Priestorové objekty – bez obmedzenia

 

Práce označte štítkom priloženým k propozíciám súťaže.

Zároveň priložte aj zoznam odoslaných prác.

ťažné práce sa nevracajú !!!

 

ťažné kategórie:

Autori do 7 rokov

Autori do 11 rokov

Autori do 15 rokov

 

Vyhodnotenie súťaže:

Súťažné práce vyhodnotí odborná porota (jej zloženie bude zverejnené dodatočne na internetovej stránke školy). Porota rozhodne o udelení hlavnej ceny ako aj ďalších cenách a čestných uznaniach. Najlepšie práce a výsledková listina budú zverejnené na internetovej stránke SZUŠ Rosnička:  www.szus.rosnicka1.sk

Práce zasielajte na adresu:


SZUŠ ROSNIČKA
Michalská 12
060 01 Kežmarok

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Mgr. Melánia Sopková, riaditeľka SZUŠ Rosnička

 

Tel: 0907 495 990

 

Zodpovedná za súťaž: Mgr. Pavlína Gancarčíková, výtvarný pedagóg SZUŠ Rosnička, tel: 0904922896

 

v prípade otázok kontaktujte: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

 

ťažné práce musia byť označené nasledovnými údajmi:

Štítok k označeniu prác:

 

 

VI. ročník výtvarnej súťaže V RÍŠI DIVOV

Téma: Divočina „v hlave“

Meno a priezvisko autora

 

Vek autora

 

Názov práce

Technika

Adresa školy

 

 

Meno pedagóga a kontakt

 

 

 

 

 

 

Zoznam odoslaných prác V RÍŠI DIVOV VI.

 

Adresa školy

 

 

Č.

Meno a priezvisko autora

 

Názov práce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Súhlas GDPR:

Prihlásením do súťaže dáva zákonný zástupca účastníka súťaže súhlas na spracovanie osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, vek, adresa školy alebo zariadenia organizátorovi súťaže v súlade so zákonom 18/2018 Z. z. O ochrane osobných údajov. Tieto údaje sa použijú v propagačných materiáloch aktuálneho ročníka súťaže, prípadne vo výsledkovej listine a budú zverejnené na webstránke organizátora súťaže. Súhlas sa dáva na obdobie 2 rokov. Súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať na poštovej adrese organizátora súťaže.