Tatranská galéria v Poprade dostala vzácnu návštevu. Tá neprišla dverami ale komínom, priletelo ich 3300. Reč je o Anjeloch, ktorí  sa aj tento rok pred Vianocami rozlietali po celej Tatranskej galérii a vytvorili tak hotové Anjeličkovo s anjelmi v rôznych podobách.

Do 7 ročníka súťaže Anjel Vianoc, ktorú už tradične organizuje Tatranská galéria v Poprade,  sa zapojil rekordný počet škôl z celého Slovenska. Celkovo 98 škôl od materských až po stredne.  Pôvodne okresná súťaž tak prerástla v celonárodný projekt.

Porota v zastúpení  piatich odborníkov z Tatranskej galérie z pomedzi 3300 anjelov udelila 130 cien.

Do súťaže sa zapojili aj naše malé talenty. 35 žiaci SZUŠ Rosnička Červený Kláštor sa výtvarne realizovali a ukázali svoj talent a kreativitu. Pod vedením p. učiteliek výtvarného odboru Mgr. Kataríny Horníkovej, Mgr. Pavlíny Gancarčíkovej,  Mgr.Lenky Orolínovej a Mgr. Martina Horvátha sme získali 6 ocenení.

V kategórii ZUŠ  2. miesto získala Viktória Bukovičová, 12 rokov, s prácou Pokoj a mier,

Cenu za kolekciu prác získali:  Adrián Horváth, 8 rokov, práca: Čarovný anjelik, Linda Kačicová, 9 rokov, práca: Nad krajinou letí zlatý anjelik, Lenka Horváthová, 8 rokov, práca: Anjelik v zajatí snehu

Čestné uznanie s prácou Anjel mieru a pokoja získali: Marko Skala, 12 rokov a Samko Skala 13 rokov

Výsledky súťaže  http://www.tatragaleria.sk/?id_menu=57103

Anjeli pobudnú v Anjeličkove Tatranskej galérie do konca januára a potom odletia domov.

Spracovala: Mgr. Katarína Horníková