Nakoľko situácia spôsobená pandémiou koronavírusu COVID-19, nás dostala do izolácie a na základe Rozhodnutia MŠVVaŠ zo dňa 26.03.2020 prijímacie talentové skúšky budeme realizovať počas troch kalendárnych týždňov, a to najskôr do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

 

Rodičia žiakov majú možnosť poslať elektronicky prihlášku na štúdium ZUŠ v našej škole, ktorú zaradíme do evidencie uchádzačov.

Prihláška: http://szus.rosnicka1.sk/sk/skola/dokumenty?download=23:prihlaska-na-studium

Vážime si spoluprácu s Vami a veríme, že sa čoskoro uvidíme bez rúška.