Súkromná základná umelecká škola Rosnička

Červený Kláštor 63, 059 06 Červený Kláštor

si Vás dovoľuje pozvať k účasti na VI. ročníku celoslovenskej výtvarnej súťaže ZUŠ „ V RÍŠI DIVOV “

Propozície a pravidlá:

 

Naša súťaž nemá predchádzajúce kolá a môžu sa jej zúčastniť žiaci výtvarných odborov základných umeleckých škôl Slovenskej republiky.

 

Téma súťaže: DIVOČINA „v hlave“

 

 Divočina v hlave ? V mojej určite. A  čo sa skrýva v tvojej ? V tvojich predstavách? Ukáž nám svoju divočinu ! Každý z nás má občas pocit, že mu praskne hlava, je plná myšlienok a nápadov. Naša divočina v hlave je ako pohyb všetkých ľudí v mestách. Nezdá sa ti, že sa mesto náramne podobá na divočinu v džungli ? Možno to naozaj tak aj je.  Zvieratá majú svoje skupiny, stáda, svorky, tak ako my na sociálnych sieťach a v našich životoch. Našťastie táto divočina v našich hlavách nemá svoje sociálne siete, ktoré by sme mohli preskúmať. A my sme preto zvedaví! Ukáž nám tú svoju divočinu v hlave.

Tešíme sa na vaše dielka.

 

Harmonogram súťaže: 8.apríl 2020 – uzávierka súťaže

20.apríl 2020 – výber víťazných prác

 

 

Vernisáž výstavy a odovzdanie cien víťazom:

Autori ocenených prác budú pozvaní na slávnostnú vernisáž koncom mája 2020, bližší termín organizátori spresnia dodatočne na internetovej stránke www.szus.rosnicka1.sk

 

Podmienky súťaže:

Prijímajú sa práce vyhotovené vo výtvarných technikách : kresba, maľba, grafické a kombinované techniky ako aj priestorové objekty.  Práce posielajte nezrolované, neskladané, nepaspartované. Plošný formát maximálne do veľkosti A2. Priestorové objekty – bez obmedzenia

 

Práce označte štítkom priloženým k propozíciám súťaže.

Zároveň priložte aj zoznam odoslaných prác.

ťažné práce sa nevracajú !!!

 

ťažné kategórie:

Autori do 7 rokov

Autori do 11 rokov

Autori do 15 rokov

 

Vyhodnotenie súťaže:

Súťažné práce vyhodnotí odborná porota (jej zloženie bude zverejnené dodatočne na internetovej stránke školy). Porota rozhodne o udelení hlavnej ceny ako aj ďalších cenách a čestných uznaniach. Najlepšie práce a výsledková listina budú zverejnené na internetovej stránke SZUŠ Rosnička:  www.szus.rosnicka1.sk

Práce zasielajte na adresu:


SZUŠ ROSNIČKA
Michalská 12
060 01 Kežmarok

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Mgr. Melánia Sopková, riaditeľka SZUŠ Rosnička

 

Tel: 0907 495 990

 

Zodpovedná za súťaž: Mgr. Pavlína Gancarčíková, výtvarný pedagóg SZUŠ Rosnička, tel: 0904922896

 

v prípade otázok kontaktujte: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

 

ťažné práce musia byť označené nasledovnými údajmi:

Štítok k označeniu prác:

 

 

VI. ročník výtvarnej súťaže V RÍŠI DIVOV

Téma: Divočina „v hlave“

Meno a priezvisko autora

 

Vek autora

 

Názov práce

Technika

Adresa školy

 

 

Meno pedagóga a kontakt

 

 

 

 

 

 

Zoznam odoslaných prác V RÍŠI DIVOV VI.

 

Adresa školy

 

 

Č.

Meno a priezvisko autora

 

Názov práce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Súhlas GDPR:

Prihlásením do súťaže dáva zákonný zástupca účastníka súťaže súhlas na spracovanie osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, vek, adresa školy alebo zariadenia organizátorovi súťaže v súlade so zákonom 18/2018 Z. z. O ochrane osobných údajov. Tieto údaje sa použijú v propagačných materiáloch aktuálneho ročníka súťaže, prípadne vo výsledkovej listine a budú zverejnené na webstránke organizátora súťaže. Súhlas sa dáva na obdobie 2 rokov. Súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať na poštovej adrese organizátora súťaže.