Krásny slnečný deň sme strávili  v areáli Ľubovnianskeho skanzenu a
Ľubovnianskeho hradu. Žiaci výtvarného odboru sa zúčastnili tejto super akcie pod vedením svojich pedagógov, a to p.uč. Gancarčíkovej, p.uč. Orolinovej, p. uč. Petrasovej, p. uč. Bezegovej, p. uč. Raffajovej.  Naši žiaci pozorovali, kreslili a maľovali, verne zobrazovali, to čo videli. Počasie nám prialo, a tak sme využili celý deň na tvorbu. Spoločne sme strávili krásne chvíle, žiaci sa navzájom spoznali a upevnili kamarátstvo. Vyskúšali si tvoriť aj inak ako v triede. 

Plenér- Stará Ľubovňa14.6.2019 Plenér- Stará Ľubovňa14.6.2019 Plenér- Stará Ľubovňa14.6.2019 Plenér- Stará Ľubovňa14.6.2019 Plenér- Stará Ľubovňa14.6.2019 Plenér- Stará Ľubovňa14.6.2019 Plenér- Stará Ľubovňa14.6.2019 Plenér- Stará Ľubovňa14.6.2019 Plenér- Stará Ľubovňa14.6.2019 Plenér- Stará Ľubovňa14.6.2019 Plenér- Stará Ľubovňa14.6.2019 Plenér- Stará Ľubovňa14.6.2019