Na dni otvorených dverí Súkromnej základnej umeleckej školy Rosnička v Plavči sa spoločne s nami pedagógmi stretli nielen naši žiaci, ale tiež ich súrodenci , kamaráti, rodičia i starí rodičia. V priebehu troch hodín si vychutnali bohatú ponuku umeleckých zážitkov. Nielenže si mohli prezrieť výstavu výtvarných dielok od šikovných žiakov výtvarného odboru, či spoločne s tanečníkmi sa nechať unášať spleťou synchronizovaných pohybov a veľavravných tanečných gest, ale tiež započúvať sa do prenádherných melódií v podaní pedagógov hudobného odboru i vyskúšať si vytvoriť vlastné umelecké dielko zaujímavými výtvarnými technikami .  

Open Zuš Plaveč 8.5.2019 Open Zuš Plaveč 8.5.2019 Open Zuš Plaveč 8.5.2019 Open Zuš Plaveč 8.5.2019 Open Zuš Plaveč 8.5.2019