Aj tento rok sme si pre mamičky pripravili pásmo spevu, tanca, hry na klavíri a vinšov. Po oblečení sa do kostýmov zapožičaných z kostymérne SZUŠ Rosnička, sme mohli začať.

      Predviedli sme ho dňa 16.5.2019 v priestoroch MŠ Huncovce. Divákov bolo neúrekom, čomu sa nesmierne tešíme. Veď sme si to pre nich s láskou pripravili. SZUŠ Rosnička sa reprezentovala v hudobnom s výtvarnom odbore pôsobiacom v MŠ Huncovce.

      Vystúpenie si vyžadovalo doprovod k spevu v podaní P. uč. klavíra Čenščákovej. Potom nasledovalo účinkovanie našich najmenších žiakov z prípravného štúdia HO. Tí si svoje mamičky privítali „ kyticou kvetov“ v podobe spevu, tanečných výstupov, recitácie a divadelnej hry.

       Potešil nás potlesk a úsmev našich hostí. Opäť sa nám osvedčila spolupráca s pedagógmi MŠ Huncovce a veríme, že naším vystúpením sme si získali nových prívržencov. Ďakujeme nielen mamkám, ale aj ostatným, ktorí si našli čas a prišli si vychutnať naše vystúpenie. V neposlednom rade ďakujeme P. uč. Gancarčíkovej, ktorá spríjemnila priestory výstavou prác žiakov navštevujúcich VO.

                                                                               A my sa už teraz tešíme na ďalšie spoločné stretnutie.    

 

Deň Matiek MŠ Huncovce 16.5.2019 Deň Matiek MŠ Huncovce 16.5.2019 Deň Matiek MŠ Huncovce 16.5.2019 Deň Matiek MŠ Huncovce 16.5.2019 Deň Matiek MŠ Huncovce 16.5.2019