V rámci exkurzie výtvarného odboru dňa 16.12.2018 z elokovaného pracoviska Spišský Štiavnik v Tatranskej galérii v Poprade, sa žiaci spoločne s pani učiteľkou Mgr. Lenkou Orolinovou premostili takmer troma dekádami unikátnej tvorby slovenského významného výtvarného umelca Roba Kočana.

Výstava nám ponúkla niekoľko nosných cyklov a tematických celkov autorovej tvorby: prierez portrétnej tvorby, vychádzajúcej z experimentu a „hľadania“ identity formou koláží, objektov, projekcií a inštalácií i ďalší prezentačný celok s autorovým záujmom o zobrazenie krajiny. Celúautorovu tvorbu, v ktorej sa v interakcii zračia: neúnavné hľadanie inovatívnych výrazových prostriedkov vedúce autora za hranice klasického média, neustála kombinácia tradičných a nových techník,fascinácia svetlom ako médiom umenia i autorove vlastné fantázie v otvorenej krajine, sprvoti žiaci vnímali veľmi rozpačito, no po vniknutí do tajov experimentálnej práce s vrstvením negatívov, domaľby, či inscenovanej krajinypostupne hlbšie i samostatnejšie prenikali do tejto „alchymickej“ syntézy médií.

Cieľ akcie:Osvojenie si nových foriem vyjadrovania sa súčasného vizuálneho umenia: /svetelného umenia, umenia inštalácie - manipulácie obsahov formou interaktívnych priestorových inštalácií, koláží, montáží a prekladania negatívov/. Zoznámenie sa s multimediálnym a experimentálnym prístupom k fotografii, či novými inscenovanými postupmi čiernobielej i farebnej fotografie.

Rozvoj schopnosti interpretovať umelecké diela – hľadania správnych kľúčov pri ich čítaní.

Program akcie:

  1. Vzhliadnutie aktuálnej autorskej výstavy fotografa R:Kočana predstaviteľa tzv. slovenskej novej vlny
  2. Interpretácia ranorenesančného výtvarného diela Madona s anjelmi z Kostola sv. Egídia (ktoré TG zapožičalo Slovenské národné múzeum)
  3. Prehliadka nedávno inštalovanej stálej expozície TG Poprad, ktorá prezentuje tvorbu významných slovenských autorov predovšetkým zo spišského regiónu