V nedeľu 25.3.2018 v popoludňajších hodinách to v ZŠ Spišský Štvrtok žilo umením.

V rámci výstavno – edukačného projektu OPEN ZUŠ sa odprezentovali žiaci spolu so svojimi pedagógmi. Pod vedením pani učiteľky Mgr. Miroslavy Hodálovej sa tancom predstavili žiačky 2. A 3 ročníka TO odboru v Spišskom Štvrtku. Svojimi hudobnými skladbami vystúpili žiaci v hre na klavíry pod vedením pána učiteľa Mgr. Ladislava Pompu a v hre na husle a gitaru pod vedením pána učiteľa Matuša Pompu, Dis.Art.

V rámci výtvarného odboru pod vedením pani učiteľky Mgr. Kataríny Horníkovej prebiehala výstava prác žiakov 2,3 a 5 ročníka. Vo výtvarnom ateliéry netradičnou formou a nástrojmi výtvarníci: Mgr. L. Orolinová, Mgr. P. Gancarčíková a Mgr. M. Horváth priniesli ukážky výtvarných techník:  / výroba ručného papiera a následná tvorba pohľadníc / modelovanie na hrnčiarskom kruhu / gravírovanie do skla i dreva.

Spojenie tradície, nových techník a tvorivého tímu tak priniesli unikát,  ktorý sa v dnešnej dobe často nevidí a to ešte s jedným cieľom dražbou svojich umeleckých diel,  ktorá je naplánovaná na koniec školského roka.

Výstava výtvarných prác žiakov je aj naďalej prístupná pre širokú verejnosť v priestoroch ZŠ Sp. Štvrtok.

Veríme, že cieľ spropagovať našu školu sme splnili a prezentácia našich žiakov a ich pedagógov priniesla pozitívne ohlasy a už teraz sa do našej ZUŠ prihlásia ďalšie nové talenty. Účasť verejnosti na tejto akcii bola vysoká.