Žiaci výtvarného odboru z elokovaného pracoviska Huncovce sa dňa 25.1.2018 a 26.1.2018 zúčastnili výstavy v Tatranskej galérie v Poprade. Pod vedením pani učiteľky Mgr. Pavlíny Gancarčíkovej a lektorov mali možnosť vidieť až tri výstavy, stálu expozíciu Odkryté hodnoty, MILLE FLEURS a Anjeličkovo. 

Cieľom návštevy v Tatranskej galérii bolo vidieť umenie v galérii, vnímať výtvarné podnety v inom uhle ako školskom. Stála expozícia Odkryté hodnoty obsahovala diela umelcov ako Janko Alexy, Ferdinand Katona, Ladislav Medňanský, Ľudovít Fulla a Milan Laluha. Žiakov zaujali obrazy hlavne s ľudovou tematikou, maľby tatranskej prírody s výjavmi zo života na vidieku. Ďalšia výstava s názvom MILLE FLEURS, v rámci ktorej sa prezentujú dve umelkyne Eva Končeková a jej dcéra Michaela Bednárová zaujali hlavne dievčatá. Obidve umelkyne sa venujú textilnej tvorbe. Na záver sa žiaci presunuli do Art klubu, kde si pozreli výstavu Anjeličkovo - výstava prác žiakov zo súťaže Anjel Vianoc 2017. Táto žiakov zaujala najviac, prezreli si všetkých Anjelov, rôznych techník a materiálov. Všetky výstavy boli príjemným spestrením vyučovacieho procesu.