V stredu 20.12.2017 sa žiaci tanečného odboru z elokovaného pracoviska vo Vrbove, pod vedením pána učiteľa Vladimíra Plajdička, zapojili do vianočného koncertu , kde svojím tanečným umením prispeli a obohatili slávnostný program.

Žiaci sa zhostili vystúpenia veľmi dobre, spríjemnili podujatie a vytvorili príjemnú atmosféru. Žiaci I. roč. sa predstavili tancom „Doktor Coppelius a bábiky“ na hudbu Hracia skrinka. Vystúpenie žiakov zožalo veľký úspech a spontánny potlesk od prítomného obecenstva , aj zainteresovaných účinkujúcich v programe.