6.decembra 2017 bol deň, kedy sa žiaci Szuš v spolupráci s materskou školou Šuňava pod vedením pani učiteľky Agnesy Dlhej predstavili svojím ostatným spolužiakom, rodičom, starým rodičom aj verejnosti nacvičeným programom k radostnej príležitosti príchodu Mikuláša.

Po programe materskej školy nastúpili na rad žiaci tanečného odboru, ktorý sa na začiatok predstavili organizovaným nástupom s ukážkou správneho držania tela a taktiež pozdravenia sa „réverence“. Po nástupe nasledovala choreografia „tanečné vločky“ a „my sme zázrak sveta“. Prekvapením pre rodičov bolo zastavovanie skladby počas rytmického tancovania žiakov. Cieľom tohto kroku ale bolo ukázať rodičom, že sa žiaci pekne naučili postrehom – reflexom. Žiaci, učiteľky aj rodičia sa tešili peknému výsledku.

Nastala spokojnosť zo strany učiteľky, taktiež vedenia školy, rodičov, starých rodičov i prítomnej verejnosti. Po časti tanečného krúžku pokračoval program v podobe rozdávania balíčkov od prítomného Mikuláša.