Dňa 12.decembra 2017 bol deň, kedy sa žiaci szuš v spolupráci s materskou školou Huncovce pod vedením pani učiteľky Agnesy Dlhej, predstavili svojím ostatným spolužiakom, rodičom, starým rodičom aj verejnosti nacvičeným programom s tématikou blížiacich sa Vianoc.

Spoločnou prácou tak chceli docieliť rôznorodý program, kde sa žiaci ukázali v tanečnom, hudobnom i básnickom ponímaní. Celý program začal pod vedením triednych učiteliek žiakov materskej školy, po ktorom sa predstavili žiaci tanečného odboru a tanečného krúžku. Organizovaným nástupom si začali svoju tanečnú časť, kde sa jednotlivo každý žiak predstavil pozdravom „réverence“ a uklonil sa svojím rodičom. Žiaci, ktorí začali svoju tanečnú prax tohto školského roku sa predstavili s tanečnou variáciou s loptou, kde ukázali ako sa naučili základy správneho držania tela. Po nich nasledovala choreografia s názvom „Snehové vločky“. Túto choreografiu zatancovali žiaci, ktorí navštevujú tanečný odbor už druhý rok a preto tanečné variácie boli už o niečo ťažšie, ale zvládli to veľmi dobre. Spoločným úklonom na záver sa predstavili improvizáciou jednotlivci v rýchlejšom tempe s pesničkou „My sme zázrak sveta“. Kostýmami Szuš Rosnička doplnili atmosféru a ako jednotní pôsobili veľmi dobrým dojmom.

Nastala spokojnosť zo strany učiteľky, taktiež vedenia školy, rodičov, starých rodičov i prítomnej verejnosti. Po časti tanečného odboru pokračoval program pod vedením pani učiteľky Čenščákovej a žiakov Hudobno-pohybového odboru a žiakov z hudobného odboru.