Vo štvrtok 26.10.2017 sa  žiaci  tanečného odboru z elokovaného pracoviska Holumnica pod vedením pána učiteľa Vladimíra Plajdička zapojili do koncertu organizovaného ku Dňu úcty k starším, kde svojím tanečným umením prispeli a obohatili slávnostný program.

Žiaci sa zhostili vystúpenia veľmi dobre .Svojím vystúpením spríjemnili podujatie a vytvorili príjemnú atmosféru. Žiaci II roč. sa predstavili tancom Doktor Coppelius a Bábiky  na hudobný podklad Hracia skrinka, III roč. sa predstavil  slávnostnou polonézou s opery Eugen Onegin od hudobného skladateľa Petra Iľjiča Čajkovského, VI roč.  Írskym tancom na hudbu Celtick kittens od hudobného skladateľa Ronnena Hardimena.

Vystúpenie žiakov zožalo veľký úspech a spontánny potlesk od prítomného obecenstva aj zainteresovaných účinkujúcich v programe.