Žiaci výtvarného odboru v Ihľanoch pod vedením pani učiteľky Mgr. Pavlíny Gancarčíkovej boli ocenení vo výtvarnej súťaži Rómska paleta 2017. 

Žiaci elokovaného pracoviska Ihľany sa dňa 8.11.2017 zúčastnili výstavy Rómska paleta v Spišskej Sobote, ktorá bola spojená s odovzdaním diplomov. Z diplomov sa tešili Veronika Nikolovská, Vanesa Mišalková, Soňa Mišalková, Milan Nikolovski, Hedviga Mišalková spolu s Beátou Mišalkovou. Videli tak vystavené práce našich žiakov, ale aj práce ostatných ocenených.

Po tejto výstave sa presunuli do Tatranskej galérie v Poprade, mali možnosť vidieť až dve výstavy, stálu expozíciu Odkryté hodnoty, a  Pieseň Duše - Ruskú realistickú maľbu. Žiaci mali možnosť vidieť množstvo rôznych obrazov s rôznymi motívmi.

Cieľom návštevy výstav bolo vidieť svoje vlastné umelecké diela vo výstavnej sieni a aspoň na chvíľu sa cítiť ako ,, ozajstní umelci" rovnako tiež vidieť umenie v galérii, vnímať výtvarné podnety v inom uhle ako tom školskom.