Dňa 22. 10. 2017 v nedeľu sa v priestoroch školskej jedálne ZŠ s MŠ v Sp. Bystrom uskutočnilo posedenie a kultúrny  program  venovaný seniorom obce pri príležitosti Dňa úcty k starším, pod vedením žiakov hudobného odboru a pani učiteľky 

Mgr. Miroslavy Gabčovej, DiS.art.

Posedenie spojené s kultúrnym  programom  bolo organizované Obecným úradom v Sp. Bystrom v spolupráci so ZŠ s MŠ v Sp. Bystrom a SZUŠ Rosnička. Kultúrny program obohatili svojimi klavírnymi  skladbami žiaci hudobného odboru a potešili tak nielen svojich rodičov, známych a pedagógov, ale hlavne svojich starých rodičov, ktorí ocenili ich výkony veľkým potleskom.