Na tvorivých dielňach v kaštieli Strážky sa žiaci z elokovaného pracoviska v Ľubici pod vedením lektorky a pani učiteľky výtvarného odboru PaedDr. Evy Raffajovej zoznámili s históriou tkania kobercov, prácou s krosnami, jesennými prírodninami a témou jesene na plátne umelcov.

Každú domácnosť zdobí malý alebo väčší koberec. Ich tkanie bolo bežnou súčasťou života ľudí na vidieku. Na Slovensku má tkáčske remeslo dávnu históriu. V kaštieli Strážky sa tak žiaci pozreli na kúsok z nej. Na nevšednej hodine v tvorivom ateliéri sa zoznámili s technikou tkania. Vyskúšali si tkanie kobercov na malých krosnách a potom si v parku kaštieľa pozreli sochy, umelecké diela a nazbierali si jesenné dekorácie, prírodniny na ďalšie výtvarné dielka. Tvorivé dielne boli pre všetkých obohacujúce a priniesli veľa zábavy.