Dňa 1.6 2017 sa v elokovanom pracovisku Spišský Štvrtok uskutočnil triedny koncert klaviristov.

Pod vedením pána učiteľa Mgr. Ladislava Pompu sa na koncerte sa predstavili žiaci prvého a štvrtého ročníka klavírnej hry. Žiaci predniesli svojou hrou na klavíri naštudované skladby. Pre žiakov prvého ročníka šlo o ich prvé verejné vystúpenie. Po koncerte ktorý trval 40 minút sa konalo rodičovské združenie, kde boli rodičia informovaný o dochádzke a študijných výsledkoch žiakov. Účasť na koncerte a rodičovskom združení bola zastúpená všetkými rodičmi účinkujúcich.