Výchovný koncert pod vedením pani učiteľky Miroslavy Čenščákovej DiS.art začal v ranných hodinách.  Medzi hosťami boli okrem žiakov ZŠ HUncovce aj pani riaditeľka a pedagógovia. Obohatením bola prítomnosť pána učiteľa Ladislava Pompu a jeho súrodenca Matúša, ktorí tu hosťovali.

Po úvodnom privítaní sa všetci započúvali do výkladu moderátoriek, ktoré nás previedli historickým vývojom hudby-  od najstarších hudobných kultúr, po dnešné hudobné kultúry. Názornými ukážkami sme spoznali NHK, význam hudobných pojmov, historický vývoj hudobných nástrojov- až po dnešné hudobné nástroje. Spoznali sme hudobných skladateľov a ich prínos do dejín hudby. Počas jednotlivých etáp sme sa započúvali do prednesových skladieb našich žiakov ako aj štvorručných hier. Naši hostia nám predviedli duo- hru na husliach s doprovodom gitary a hru na husliach s doprovodom klavíra. Zazneli známe melódie, ktoré určite zarezonovali v našich poslucháčoch. Naši žiaci predviedli skladby od Brahmsa, Smetanu, Moskowského, Beethovena. V závere sme sa rozlúčili s prísľubom ďalšieho spoločného stretnutia. Veľmi nás potešil záujem o náš koncert o čom svedčí fakt, že sme po skončení prvého koncertu odštartovali , aj keď neplánovane, druhý koncert. Odmenou nám bol potlesk, ktorý dlho neutíchal. A to je pre nás neskutočný zážitok. Vtedy pochopíme, že to čo robíme má zmysel.