Dňa 19.05.2017 sa žiaci prípravného ročníka TO pod vedením p.učiteľky A.Dlhej zúčastnili verejného predstavenia venované predovšetkým mamám, babičkám i verejnosti pod názovm „Ďeň Matiek“.

 Žiaci sa najskôr predstavili organizovaným nástupom s loptami, kde predviedli výborný pokrok v zvládaní techník chôdze a držania tela. Práve na vystúpení bolo vidieť, že žiaci sú na tréningoch snaživí a od posledného vystúpenia sa výrazne zlepšili. Po nástupe žiaci pokračovali v jednoduchých tanečných variáciách na pomalú francúzsku skladbu. Pokračovalo sa v choreografií s názvom „Na bieleho koňa“, do ktorej sa zapojila aj tanečná improvizácia a spev žiačok. Nakoniec sa žiaci predstavili s choreografiou „Hriešny tanec“, ktorý mal vysoký úspech. V zjednodušenej forme boli predstavené v tanci prvky z filmovej choreografie a práve tie vyčarili úsmev na tvárach mamičiek. Nastala spokojnosť zo strany učiteľky, taktiež vedenia školy, mám i rodičov. Po časti tanečného odboru nasledoval program učiteliek z MŠ.

Výtvarný odbor sa prezentoval výstavou prác žiakov pre rodičov detí ktoré navštevujú výtvarný odbor pod vedením pani učiteľky Mgr.Gancarčíkovej. Výstava sa rodičom páčila, bola spestrená aj fotografiami detí pri práci. O fotodokumentáciu sa postarala Mgr.Gancarčíková. Výstava rodičov zaujala, prezentované boli práce ich detí za druhý polrok.  Rodičom sa práce ich detí páčili, starší žiaci vytvorili okrem iných prác aj kašírované taniere. Mladší sa predstavili plošnou tvorbou.