Dňa 16.05.2017 v utorok o 15:00 hod. sa v priestoroch domu kultúry v Holumnici predstavilo spoločné vystúpenie tanečného a výtvarného odboru k príležitosti sviatku dňu matiek. Tanečný odbor sa prezentoval tanečnými vystúpeniami, ktorých pozadie dekoroval odbor výtvarný s prácami žiakov umeleckej školy Rosnička.

Vystúpenie našich žiakov zožalo veľký potlesk od obecenstva a taktiež účasť širokej verejnosti a rodičov na tejto akcii bola vysoká.