V utorok 16.5.2017 sa  žiaci  tanečného odboru z elokovaného pracoviska v Holumnici, pod vedením pána učiteľa Vladimíra Plajdička zapojili do koncertu organizovaného ku Dňu matiek, kde svojím tanečným umením prispeli a obohatili slávnostný program.

Žiaci  sa zhostili vystúpenia veľmi dobre. Svojím vystúpením spríjemnili podujatie a vytvorili príjemnú atmosféru. Žiaci PŠ a I roč. sa predstavili tancom Doktor Coppelius a Bábiky  na hudobný podklad Hracia skrinka, II roč. sa predstavil  slávnostnou polonézou s opery Eugen Onegin od hudobného skladateľa Petra Iľjiča Čajkovského, III roč.  Írskym tancom na hudbu Celtick kittens od hudobného skladateľa Ronnena Hardimena, VI ročníka sa predstavili rumunským folklórnym tancom Lazničko kolo v hudobnom podaní mladej Rumunskej interpretke Maji Kostandinović . Vystúpenie žiakov zožalo veľký úspech a spontánny  potlesk od prítomného obecenstva, aj zainteresovaných účinkujúcich v programe.