Žiaci hudobného a literárno - dramatického odboru v Huncovciach, pod vedením pani učiteľky Miroslavy Čenščákovej DiS.art  taktiež predviedli svoj talent v rámci vystúpenia ku Dňu matiek.

V rámci spolupráce s pedagógmi základnej školy v Huncovciach, sme sa potešili pozvaniu účinkovať v programe pripravovanom pre mamičky. V programe účinkovali žiaci hudobného odboru a žiaci literárno - dramatického odboru. Tak ako minulý rok, aj tento krát sme miesta v školských laviciach ponechali našim hosťom. Začali sme prvou „vyučovacou hodinou“ . Účinkovali sme v dvoch triedach. V prvej triede sa predviedli žiaci literárno- dramatického odboru predstavením s názvom- ROK.Každý žiak zastupoval jeden  mesiac v roku . Okrem hovoreného slova opisovali naši „herci“ priebeh ročných období spevom aj tancom. Spestrením bola kulisa vytvorená uč. výtvarného odboru Pavlínou Gancarčíkovou  ako aj ďalšie výtvarné diela, ktoré dotvárali kostým  a charakterizovali „každý mesiac“ v roku.

V tom istom čase, len v inej triede, reprezentovali  SZUŠ Rosnička žiačky hudobného odboru. Zazneli prednesové skladby a štvorručné hry s doprovodom učiteľky v podaní Ninky Vengrinovej, Alexandry Kozubjakovej, Zuzky Charitunovej, Vanessky Budzákovej a Adama Totoša.

V závere sme zožali potlesk a poďakovanie. Veríme, že v rámci vzájomnej spolupráce sa ešte stretneme a predstavíme svojim prívržencom naše ďalšie vystúpenia. Už teraz sa tešíme.