Dňa 27.04.2017  sa žiaci 2.ročníka  zo základnej školy prezentovali na otvorenej hodine tanečného odboru v učebni tanečného odboru v Spišskom Štvrtku, pod  vedením triednej učiteľky Ing. Martiny Polanskej.

Hlavným cieľom akcie  bolo odprezentovať prácu žiakov a učiteľky pre rodičov.

Program  OH bol príjemne zladený a žiaci boli veľmi snaživí. Diváci ich za ich snahu odmenili potleskom.