Žiaci literárno dramatického odboru v Tatranskej galérii v Poprade.

Žiaci literárno dramatického odboru z Ľubice pod vedením pani učiteľky PaedDr. E. Raffajovej sa zúčastnili 7. apríla 2017 na tvorivých dielňach v Tatranskej galérii. Prešli si galériu a videli aktuálnu výstavu, prezreli si výstavu Lego kociek a tiež si z Lega postavili rôzne útvary. Potom pracovali v rámci tvorivých dielní na koláži a dokresľovaní práce z výstavy. Zažili tak zaujímavé a tvorivé popoludnie .