Medzinárodný deň tanca je stanovený na 29. apríla. Tanečníci v Šuňave ho pod vedením pani učiteľky Agi Dlhej oslávili dňa 12.4.2017.

Tanečné dopoludnie sa sústredilo na spestrenie vyučovacieho procesu. Na akcií sa zúčastnili len žiaci tanečného odboru SZUŠ Rosnička dňa 12.04.2017, pod vedením svojej pani učiteľky A.Dlhej v spolupráci s pani učiteľkou Mgr. K. Horníkovou. Zvolená forma tanečného dopoludnia priniesla do vyučovacieho procesu niečo nové, zaujímavé a hlavne iné ako na hodinách tanečnej výchovy. V takejto forme rozvíjacieho procesu by sme chceli pokračovať aj naďalej a častejšie. Tanečné dopoludnie sme chceli pôvodne realizovať v areáli multifunkčného ihriska. Poveternostné podmienky nám to neumožnili, preto sme zvolili inú alternatívu a to priestory kultúrneho domu, ktoré nám na našu akciu boli sprístupnené. Žiakom sa to veľmi páčilo, boli veľmi disciplinovaní. Vyjadrili s akciou vysokú spokojnosť a aj táto akcia bola pre nich motivačná v pokračovaní a snažení sa v zdokonaľovaní samých seba.