Vo štvrtok 23.3.2017 bolo v elokovanom pracovisku Spišský Štvrtok rušno. Niežeby to tak inokedy nebolo, no v tento deň otvorila Základná škola Spišský Štvrtok svoje brány širokej verejnosti,  hlavne predškolákom – budúcim prvákom a ich rodičom.

Pri tejto príležitosti sme sa prezentovali aj my, učitelia a žiaci výtvarného, hudobného a tanečného odboru  našej SZUŠ Rosnička.

Pod vedením pána učiteľa Mgr. Ladislava Pompu svoju ukážkovú hodinu predviedli hudobníci ich hrou na klavír. V ateliéri výtvarného odboru pod vedením pani učiteľky Mgr. Katarín Horníkovej a Mgr. Pavlíny Gancrčíkovej si budúci prváci spolu so žiakmi výtvarného odboru skúsili maľbu na telo – bodypainting, a tiež maľbu pomocou bubliniek. No a na záver nazreli aj do tanečnej sály, na hodinu tanečného odboru pod vedením pani učiteľky Ing. Martiny Polanskej, kde žiaci ukázali svoj talent v improvizácii na zvolenú hudbu.

Budúci prváci sa tak  mohli nadýchať atmosféry našej ZUŠ a už na základe svojho talentu sa rozhodnú, ktorý odbor budú v budúcom školskom roku navštevovať. Veríme, že sa im naša škola páčila a s mnohými z nich sa stretneme na zápise, ktorý sa začína od 1. apríla 2017 a bude trvať do 15. júna 2017.