Festival detského nefolklórneho tanca je súťažou choreografickej tvorby kolektívov. Aj žiaci tanečného odboru z elokovaného pracoviska v Šuňave boli jej súčasťou.

Pod vedením pani učiteľky Agnesy Dlhej si vytancovali umiestnenie v bronzovom pásme. Choreografia bola vytvorená na medziodborovom sústredení a v spolupráci so žiakmi z výtvarného odboru boli vytvorené kulisy a rekvizity. Tým bola aj dodržaná podmienka organizátorov a to, že zostava nesmie byť staršia ako 2 roky. Organizátori Podtatranské osvetové stredisko v Poprade a Mesto Svit sa už niekoľko rokov snažia podchytiť tvorivú činnosť pedagógov a vedúcich tanečných súborov, aby prejavili svoje schopnosti, talent, predstavy  a preniesli ich na scénu v podobe  tanečných kreácii  a pásiem vyjadrujúcich krásu pohybu a ladnosť tanca. Od 15.marca do 17.marca sa súťažilo v Dome kultúry vo Svite v kategóriách:

Deti 1:             6-8 rokov

Deti 2:             9-11 rokov

Juniori:            12-14 rokov

Mládež:           15-18 rokov

Žiaci mali možnosť vidieť všetky súťažné čísla v daný deň. Konkurencia bola silná, hlavne čo sa týka kostýmového a kulisového vybavenia tanečných skupín. Žiaci TO SZUŠ sa predstavili  dňa 17.marca  2017  v kategórií  JUNIORI  (12-14 rokov)  s choreografiou, ktorá nesie názov: „El amor en Andalucia“ s počtom žiakov 4. V našej kategórií súťažilo 11 tanečných zoskupení a na základe zhliadnutých výkonov porota zhodnotila výkon naších žiakov na bronzové pásmo (3.miesto).

„El amor en Andalucia“ - „Pozriem sa na teba a vidím v tebe to, čo považuem za nutnosť, vieš roztaviť môj oheň, si najkrajšia šanca akú mi mohlo nebo dať. Presne to chceme choreografiou vyjadriť“. Sú to slová tanečníka tancujúceho Flamenco v Andalúzií, venované tanečníčke, ktorá ho po dlhšej úvahe nakoniec príjme k sebe.

 Spätná väzba od porotcov:Technicky to žiaci zatancovali veľmi dobre, priestor ste sa snažili využiť aj niekoľkými zmenami, je vidieť, že sa so žiakmi pracuje, ale skladba a celkový dej choreografie bol pre nich ťažký. Kebyže tancovali túto choreografiu ako 18-násť roční, bolo by pre nich ľahšie sa stotožniť s témou a tým aj vyjadrovacie prostriedky v podobe mimiky by im boli prirodzenejšie. Odporúčame pracovať aj na hereckých vyjadreniach“