Žiaci literárno-dramatického odboru v Ľubici sa počas jarných prázdnin dňa 6.3.2017 zúčastnili tvorivých dielní v kaštieli Strážky na tému Ruká aká si?
Pod vedením pani učiteľky PaedDr. Evy Raffajovej sa žiaci spolu s lektorkami prešli nádvorím kaštieľa a obrazárňou, kde sa porozprávali o ilustráciách v knihách a o význame rúk. Potom si v rámci tvorivých dielní odliali svoje ruky a porovnávali si ich, tiež  pracovali na farebných stromoch pomocou odtlačených rúk.  Nakoniec si ešte prešli výstavné priestory. Strávili tak v kaštieli krásny prázdninový čas, ktorý bol naviac pre všetkých aj poučný a prínosný.