Dňa 15.12.2016 to v materskej škole v Huncovciach ožilo tanečným a výtvarným umením.

Predvianočné obdobie si žiaci spolu so svojimi učiteľkami a rodičmi navzájom spríjemnili. Výtvarný odbor sa prezentoval výstavou prác žiakov, pod vedením pani učiteľky Mgr. Pavlíny Gancarčíkovej, na prízemí pre rodičov starších detí a na poschodí pre rodičov mladších detí, ktoré navštevujú našu zuš-ku. Výstava sa rodičom páčila, bola spestrená aj fotografiami detí pri práci. Aby aj rodičia mali predstavu ako to vyzerá počas vyučovania.

No a to ako to vyzerá na tanečnom odbore mali rodičia možnosť vidieť naživo programom tancov starších detí a po tomto programe aj programom tancov mladších detí, pod vedením pani učiteľky Agnesy Dlhej. Obe triedy sa rodičom so začiatku predstavili tanečným pozdravom s úklonom, ktorý praktizujeme na každej hodine v úvode,  pokračovalo sa hravou choreografiou s detským tancom „spievaj, že si spievaj“ a ďalej taktiež s rytmickou vianočnou skladbou „vianočný song“.  Na záver to bola choreografia v pomalom tempe, ktorý predstavoval záverečný úklon žiakov.  Program ďalej pokračoval už v réžií učiteliek z MŠ.

Rodičia boli radi, že vidia svoje deti pri jednotlivých aktivitách či výsledným prácach. Pri mladšej skupine žiakov to bolo ich prvé vystúpenie. Výkon žiakov hodnotíme veľmi pozitívne. Začal prvý kontakt s vystupovaním a vopred pripravenou choreografiou pred verejnosťou. Tento vianočný program sa koná každý rok, a naďalej budeme v ňom pokračovať aj vo výtvarnom aj v tanečnom odbore.  Žiaci aj vedenie MŠ vyjadrili s akciou spokojnosť. Taktiež aj nás to ďalej motivuje v spolupráci s materskou školou a na podobných podujatiach budeme pokračovať.