Dňa 22.12.2016 sa žiaci PŠ1, 3+5.ročník TO pod vedením p.učiteľky A.Dlhej zúčastnili školského predstavenia venované žiakom školy i verejnosti pod názvom „Vianočný koncert“.

16 žiakov  MŠ Šuňava – PŠ1 sa na úvod predstavili zorganizovaným nástupom spojeným s úklonom spolu s pani učiteľkou, pokračovalo sa vianočnou pesničkou s modernou choreografiou pri ktorej žiaci ukázali svoju chuť tancovať a na koniec sa uklonili prostredníctvom tanečnej choreografie. Bolo to prvé vystúpenie detí z tohto kolektívu a celkovo prvé vystúpenie MŠ v programe ZŠ. Celkový výkon detí bol primeraný ich veku a vystúpenie dopadlo veľmi dobre. Nastala spokojnosť zo strany žiakov, učiteľky, taktiež vedenia školy i rodičov. Žiaci sú aj počas tréningov snaživí a bolo to vidieť aj na predstavení. Na predstavenie prišli všetci rodičia žiakov z MŠ, ktorí boli ochotní a nápomocní. 5 žiaci 3.a 5.ročníka sa predviedli choreografiu z oblasti Španielska – Andalúzia, na ktorej pracovali na medziodborovom sústredení v Starej Lesnej už aj s rekvizitami, ktoré im vyrobili žiaci výtvarného odboru našej školy. Vystúpenie dopadlo výborne, choreografia vypovedala vysokú mieru emócií. So žiakmi budeme v choreografii pracovať aj ďalej na zdokonaľovaní sa.