Dňa 22.12.2016 sa žiaci literárno - dramatického a hudobného odboru v Huncovciach, pod vedením pani učiteľky Miroslavy Čenščákovej DiS.art, odprezentovali na vianočnom koncerte s názvom Vianočné dieťa v kostole sv. Kríža v Huncovciach.

Čaro tohto priestoru v nás vyvolalo pocit vážnosti, dôstojnosti, úcty a nesmiernej vďačnosti, že sme to práve my, a svojím vystúpením sme spestrili akciu organizovanú ZŠ Huncovce. V ranných hodinách sa žiaci prezliekli do kostýmov zapožičaných z kostymérne SZUŠ Rosnička a program sa začal. Medzi účinkujúcimi boli žiaci literárno- dramatického odboru a výber žiakov z hudobného odboru z elokovaného pracoviska v Huncovciach. Divákmi boli žiaci a členovia pedagogického zboru ZŠ Huncovce. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu v nastávajúcom novom roku.