Naše výtvarné talenty znovu zvíťazili.

Po Tatranskej galérii v Poprade sa v stredu 7.12.2016 rozlietali deti a ich anjeli v rôznych podobách. Konala sa vernisáž a slávnostné vyhodnotenie  8 ročníka výtvarnej súťaže Anjel Vianoc, ktorú už tradične organizuje Tatranská galéria v Poprade. Pôvodne okresná súťaž tak prerástla v celonárodný projekt. Úspešná bola aj naša SZUŠ Rosnička.

Do súťaže sa zapojilo aj 10 našich žiakov pod vedením výtvarníkov: Mgr. Pavlíny Gancarčíkovej, Mgr. Kataríny Horníkovej a Mgr. Lenky Orolinovej.

2. miesto tento rok získala žiačka Viktória Bukovičová, 13 rokov, s prácou „Anjelové nové konversky“ z elokovného pracoviska Spišský Štiavnik pod vedením pani učiteľky Mgr. Lenky Orolinovej a čestné uznanie vyhrala Laura Borská, 12 rokov, s prácou „Anjel v nebesách“ z elokovaného pracoviska Spišský Štvrtok pod vedením pani učiteľky Mgr. Kataríny Horníkovej.

Anjeli pobudnú v Anjeličkove Tatranskej galérie do konca januára a potom odletia domov.

Výsledky súťaže http://www.tatragaleria.sk/?id_menu=57103