Múzeum v Červenom Kláštore v sobotu 4.júna 2016  ožilo výtvarným umením. Konala sa tu vernisáž a slávnostné vyhodnotenie 2. ročníka celoslovenskej výtvarnej súťaže v Ríši divov tento krát s témou Na krídlach mnícha Cypriána, ktorú organizovala SZUŠ Rosnička. Víťazné práce boli poznačené tajomstvom života mnícha Cypriána, jeho leteckých pokusov, skrytej krásy v prírode, pretože práve tá sa stala inšpiráciou nie len pre neho, ale aj pre nás.

Kvalita prác, ktoré nám tento rok do súťaže prišli, bola príjemným prekvapením. Oproti minulému roku sa síce do súťaže prihlásil nižší počet škôl, ale myslíme si, že to bolo dôsledkom  ťažšej  témy. Napriek tomu sa zapojilo 19 Zušiek a 1 detské centrum z rôznych kútov Slovenska  so 145 prácami.

Odborná porota v zložení pedagógov výtvarného odboru SZUŠ Rosnička: Mgr. Kataríny Horníkovej, Mgr. Pavlíny Gancarčíkovej, Mgr. Lenky Orolínovej, Mgr. Martina Horvátha, pani riaditeľky Mgr. Melánii Sopkovej, učiteľky tanečného odboru Anny Klempárovej a pani riaditeľky ZUŠ Rakúsy Anny Fiolekovej,  hodnotila práce rôznych techník, materiálov a nápadov, ale nakoniec  vybrali tých najlepších. Každé dieťa malo iný pohľad na život samotného mnícha Cypriána. Išlo o naozaj výnimočného človeka svojej doby,  alebo mu všetky mimoriadne schopnosti postupne pripísali až ľudia? Odpovede nenájdeme len v Pieninách, či medzi múrmi Červeného kláštora. Pretože cieľom našej súťaže bolo hľadať ich u našich malých umelcov. Každé dieťa malo iný pohľad na život samotného mnícha.

Okrem samotného  odovzdávania  cien si naši žiaci tanečného a hudobného odboru SZUŠ Rosnička  spolu s pani učiteľkami Miroslavou Čenščákovou,  Mariannou Bodyovou a pánom učiteľom Emilom Gabčom  pre Vás pripravili kultúrny program. Bola to práca náročná, ale veríme, že krásna, pretože nám dovolila nazrieť do krehkej detskej duše a jej tajomného sveta  Ďakujeme každej Zuške a ich pedagógom za tvorivý prístup k tejto téme. Veríme, že Vás tieto výtvarné diela udivia a inšpirujú do ďalšej práce .

Oceneným súťažiacim srdečne blahoželáme k úspechu a všetkým prajeme veľa tvorivých síl, elánu a chuti zapojiť sa aj do nasledujúcich ročníkov našej úspešnej súťaže.