Deň detí v ZŠ Huncovce sa tento rok niesol aj v znamení hľadania svojho talentu. Všetci naši žiaci SZUŠ Rosnička sa tu predviedli pod vedením p.uč.Miroslavy Čenščákovej v plnej paráde pred žiakmi ZŠ Huncovce vo všetkých svojich odboroch.

Literárno-dramatický a tanečný odbor nám predstavil tanečné choreografie a v hudobnom odbore sa nám predstavili so svojimi klavírnymi skladbami dvaja žiaci- Dominik Benda a Adam Polhoš. Sme radi že sme sa tejto akcie, ktorej organizátorom bola základná škola, mohli zúčastniť a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.