Termín uzávierky súťaže V ríši divov s témou Na krídlach mnícha Cypriána sa presúva do 22.mája 2016.
Ak ste výtvarné práce už zaslali, považujte to za vybavené. Tešíme sa na Vašu účasť!
 

Súkromná základná umelecká škola Rosnička Červený Kláštor 63, 059 06 Červený Kláštor

si Vás dovoľuje pozvať k účasti na II. ročníku celoslovenskej výtvarnej súťaže ZUŠ „ V RÍŠI DIVOV “

Propozície a pravidlá:

Naša súťaž nemá predchádzajúce kolá a môžu sa jej zúčastniť žiaci výtvarných odborov základných umeleckých škôl Slovenskej republiky.

Téma súťaže: Na krídlach mnícha Cypriána

Tajomný mních, bylinkár, zostavil herbár, ktorý dodnes fascinuje botanikov. Traduje sa, že zostrojil lietajúci stroj a letel ponad Tatry. Išlo o naozaj výnimočného človeka svojej doby alebo mu všetky mimoriadne schopnosti postupne pripísali až ľudia? Odpovede nenájdeme len v Pieninách, či medzi múrmi Červeného kláštora, ale už teraz netrpezlivo očakávame Vaše práce, ktoré budú poznačené tajomstvom života mnícha Cypriána, jeho leteckých pokusov,  skrytej krásy v prírode, ktorá bola inšpiráciou nie len pre neho, ale aj pre nás.Veríme, že nás udivia a inšpirujú do ďalšej práce a rovnako dúfame, že aj vy sa pri ich tvorbe pobavíte a niečo nové aj dozviete.

Harmonogram súťaže: 22.máj 2016 – uzávierka

Jún 2016 – výber víťazných prác

Vernisáž výstavy a odovzdanie cien víťazom:

Autori ocenených prác budú pozvaní na slávnostnú vernisáž v priestoroch múzea Červený Kláštor v júni 2016, bližší termín organizátori spresnia dodatočne na internetovej stránke www.szus.rosnicka1.sk

Podmienky súťaže:

Prijímajú sa práce vyhotovené vo výtvarných technikách : kresba, maľba, grafické techniky a kombinované techniky. Práce posielajte nezrolované, neskladané, nepaspartované. Formát maximálne do veľkosti A2.

ťažné práce musia byť označené nasledovnými údajmi:

Meno a priezvisko autora

Názov práce

Vek autora

Adresa školy

Meno pedagóga

ťažné práce sa nevracajú !!!

ťažné kategórie:

Autori do 7 rokov

Autori do 11 rokov

Autori do 15 rokov

Súťažné práce vyhodnotíodborná porota (jej zloženie bude zverejnené dodatočne na internetovej stránke). Porota rozhodne o udelení hlavnej cenyako aj ďalších cenách a čestných uznaniach. Najlepšie práce a výsledková listinabudú zverejnené na internetovej stránke SZUŠ Rosnička:  www.szus.rosnicka1.sk

Práce zasielajte na adresu:


SZUŠ ROSNIČKA
Hviezdoslavova 10
060 01 Kežmarok

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Tel: 0907 495 990

Mgr. Melánia Sopková, riaditeľka SZUŠ Rosnička 

Zodpovedná za súťaž Mgr. Katarína Horníková, výtvarný pedagóg SZUŠ Rosnička

v prípade otázok kontaktujte 0917 779 330 Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.