Dňa 6.mája 2016 sa deň matiek oslavoval aj v elokovanom pracovisku ZŠ Huncovce, pod vedením p.uč. Miroslavy Čenščákovej.

Tento rok privítali mamičky trošku netradičným spôsobom ako po minulé roky. „Netradičnejším“ v tom slova zmysle, že ich účasť bola v jednotlivých triedach, ktoré navštevujú žiaci SZUŠ Rosnička v ZŠ Huncovce. Prvé vyučovacie hodiny tak do školských lavíc posadili divákov a „Vyučovanie pre naše mamičky“ sa mohlo začať. Na týchto hodinách boli mamičky „hodnotené“ zo sledovania programu. Všetky ohodnotili známkou „výborný“!

Samotná p. učiteľka Miroslava Čenščáková opísala toto podujatie slovami: ,,Mamičky sme si privítali spevom, tancom, hrou na klavíri a hlavne radosťou z predvedenia našej práce, ktorú sme si pre nich s mravenčou trpezlivosťou a láskou pripravili. Žiaci sa predviedli v kostýmoch zapožičaných z kostymérne SZUŠ Rosnička. Aj našim najmenším prípravkárom z hudobného odboru vyšlo ich premiérové vystúpenie. Všetkým mamičkám, ale aj oteckom ďakujeme za vzácnu návštevu a tešíme sa na ďalšie spoločné stretnutie. "