Dňa 01.05.2016 - nedeľa sa počas programu materskej škôlky ku „Dňu matiek„ odprezentovali žiačky nultého ročníka tanečného odboru v elokovanom pracovisku Spišský Štvrtok pod vedením p. učiteľky Ing. Martiny Polanskej.

Sedem žiačok predviedlo detskú tanečnú choreografiu s názvom Žabky na rytmickú skladbu A little party. Dievčatá boli veľmi usilovné a pekne zvládli svoje prvé vystúpenie pred obecenstvom.