Súkromná základná umelecká škola Rosnička Červený Kláštor 63, 059 06 Červený Kláštor

si Vás dovoľuje pozvať k účasti na II. ročníku celoslovenskej výtvarnej súťaže ZUŠ „ V RÍŠI DIVOV “

 Propozície a pravidlá:

Naša súťaž nemá predchádzajúce kolá a môžu sa jej zúčastniť žiaci výtvarných odborov základných umeleckých škôl Slovenskej republiky.

Téma súťaže: Na krídlach mnícha Cypriána

Tajomný mních, bylinkár, zostavil herbár, ktorý dodnes fascinuje botanikov. Traduje sa, že zostrojil lietajúci stroj a letel ponad Tatry. Išlo o naozaj výnimočného človeka svojej doby alebo mu všetky mimoriadne schopnosti postupne pripísali až ľudia? Odpovede nenájdeme len v Pieninách, či medzi múrmi Červeného kláštora, ale už teraz netrpezlivo očakávame Vaše práce, ktoré budú poznačené tajomstvom života mnícha Cypriána, jeho leteckých pokusov,  skrytej krásy v prírode, ktorá bola inšpiráciou nie len pre neho, ale aj pre nás.Veríme, že nás udivia a inšpirujú do ďalšej práce a rovnako dúfame, že aj vy sa pri ich tvorbe pobavíte a niečo nové aj dozviete.

Harmonogram súťaže: 15.máj 2016 – uzávierka

Jún 2016 – výber víťazných prác

Vernisáž výstavy a odovzdanie cien víťazom:

Autori ocenených prác budú pozvaní na slávnostnú vernisáž v priestoroch múzea Červený Kláštor v júni 2016, bližší termín organizátori spresnia dodatočne na internetovej stránke www.szus.rosnicka1.sk 

Podmienky súťaže:

Prijímajú sa práce vyhotovené vo výtvarných technikách : kresba, maľba, grafické techniky a kombinované techniky. Práce posielajte nezrolované, neskladané, nepaspartované. Formát maximálne do veľkosti A2.

Súťažné práce musia byť označené nasledovnými údajmi:

Meno a priezvisko autora

Názov práce

Vek autora

Adresa školy

Meno pedagóga

Súťažné práce sa nevracajú !!! 

Súťažné kategórie:

Autori do 7 rokov

Autori do 11 rokov

Autori do 15 rokov 

Vyhodnotenie súťaže:
Súťažné práce vyhodnotí odborná porota (jej zloženie bude zverejnené dodatočne na internetovej stránke). Porota rozhodne o udelení hlavnej cenyako aj ďalších cenách a čestných uznaniach. Najlepšie práce a výsledková listinabudú zverejnené na internetovej stránke SZUŠ Rosnička:  www.szus.rosnicka1.sk

Práce zasielajte na adresu:


SZUŠ ROSNIČKA
Hviezdoslavova 10
060 01 Kežmarok

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tel: 0907 495 990

Mgr. Melánia Sopková, riaditeľka SZUŠ Rosnička

Zodpovedná za súťaž Mgr. Katarína Horníková, výtvarný pedagóg SZUŠ Rosnička

v prípade otázok kontaktujte 0917 779 330 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.