Už tradične je mesiac október venovaný úcte k našim starým rodičom. Vystúpenie si tak pre nich pripravili aj žiaci Hudobno - pohybovej prípravy a Hudobného odboru v MŠ Huncovcve pod vedením pani učiteľky Miroslavy Čenščákovej DiS.art.

Dňa 26. októbra si žiaci MŠ Huncovce pripravili pre starých rodičov vystúpenie v podobe hry na klavíri, spevu a pohybu. Škôlkári ktorí navštevujú hudobno pohybovú prípravu zaspievali veselú pieseň - Naša babka s klavírnym doprovodom pani učiteľky. Po speve nasledovala pohybová scénka pod názvom- Na dvore. Boli to prvé skúsenosti s novým učebným plánom hudobného odboru, pri ktorom sa už od útleho detstva žiaci stretávajú s rytmom, hudbou, hudobnými pojmami, hrou na nástroji. Hudba prináša radosť a potešenie. Nasledovali starší hudobníci, ktorých skladby zazneli v nasledovnom poradí.

 1.Adam Totoš- 2.roč./1./I.stup.-  Allegretto (Czerny)

2.Zuzka Charitunová- 2.roč./1./I.stup.- Allegretto (Czerny)

3.Ninka Vengrinová- 2.roč./1./I.stup.- Moderato (Gurlitt)

4.Vanesska Budzáková- 2.roč./1./I.stup.- Allegro (Muller)  

5.Adam Polhoš- 1.roč./2./I.stup. -  zbierka ľudových piesní

Žiaci prípravného ročníka TO pod vedením p.učiteľky A.Dlhej  sa najskôr predstavili organizovaným nástupom, kde predviedli výborne zvládnuté techniky chôdze a správneho držania tela. S loptami pokračovali v jednoduchých tanečných variáciách na pomalú francúzsku skladbu. Ďalej sa pokračovalo v ukážke tanečnej hry pod názvom „sochy“, do ktorej sa zapojila aj tanečná improvizácia žiakov. Prekvapením pre starých rodičov i rodičov bolo zareagovanie žiakov na vypnutie hudby tým, že ostanú zamrznutý ako sochy. Takýmto spôsobom žiaci predviedli dobré postrehy – reflexy. Nastala spokojnosť zo strany učiteľky, taktiež vedenia školy, starých rodičov, rodičov i prítomnej verejnosti. Časť tanečného odboru bola zaradená na koniec celkového programu materskej školy.