Žiaci a pedagógovia SZUŠ Rosnička, pozývajú všetkých rodičov a obdivovateľov výtvarného umenia na koncoročnú výstavu výtvarného odboru s názvom PREZENTUJEME NÁŠ TALENT.

Vernisáž výstavy sa uskutoční 8. júna 2017 o 17.30 hod. v penzióne Tatrania v Starej Lesnej. Na vernisáži budú odovzdávané ceny žiakom SZUŠ Rosnička, ktorí boli ocenení vo výtvarnej súťaži v Ríši divov III., ktorej téma bola Cesta okolo sveta.

Všetci ste srdečne vítaní.