Dňa 14.05.2017 v nedeľu sa počas programu základnej školy ku dňu matiek v dome kultúry odprezentovali žiačky 1.A, 2.A, 3.A, 4.A  ročníka tanečného odboru v elokovanom pracovisku Spišská Teplica pod vedením pani učiteľky Ing. Martiny Polanskej.

Deväť žiakov prvého ročníka predviedlo detskú tanečnú choreografiu s  prvkami moderného tanca pod názvom Swing na rytmickú modernú hudbu. Alenka Tekelová a Zuzana Pištová sa prezentovali v duo choreografii pod názvom I am a Queen! Posledné tanečné číslo našej školy bola súťažná formácia žiačok 2.A – 4.A ročníka s názvom Hlas Ulice.Vystúpenie našich žiakov zožalo veľký potlesk od obecenstva a taktiež účasť širokej verejnosti a rodičov na tejto akcii bola vysoká.