Dňa 25.05.2016 - streda sa počas programu základnej školy v talentovej súťaži ZŠ v Spišskom regióne pod názvom „ MATUŠ , odprezentovali žiaci nultého, druhého a štvrtého ročníka tanečného odboru v elokovanom pracovisku Spišská Teplica pod vedením p.učiteľky Ing. Martiny Polanskej

Trinásť žiakov predviedlo detskú tanečnú choreografiu s ľudovými prvkami s názvom Jabĺčko na rytmickú modernú skladbu. Vystúpenie našich žiakov zožalo veľký potlesk od obecenstva a taktiež účasť verejnosti na tejto akcii bola vysoká.