Tanečný

 • MOVE ON! dance cup 2015

  V sobotu dňa 28.11.2015 sa žiaci tanečného odboru SZUŠ Rosnička zúčastnili tanečnej súťaže s medzinárodnou účasťou pre neregistrovaných tanečníkov "MOVE ON! Dance cup 2015" v Žiline. Na súťaži sa stretlo 38 súborov a ZUŠ z celého Slovenska, ale i Česka a na javisku celkovo vystúpilo viac ako 150 choreografií.

 • Nácvik choreografie tanečníkov z Huncoviec

  Príprava choreografie tanečníkov z Huncoviec. Žiaci 2. ročníka tanečného odboru pod vedením pani učiteľky Mirky Čenščákovej

 • Naše handemade Vianoce - Koopekreativita

  Koopekreativita - Naše handemade Vianoce - projet, ktorý začíname realizovať 2.12 - 3.12.2016 v penzióne Tatrania v Starej Lesnej

 • Naši tanečníci vystupovali na detskej športovej olympiáde

  Dňa 8.6.2016 sa v ZŠ Spišské Bystré konala Detská športová olympiáda, pri ktorej nechýbali ani naši tanečníci.

 • Open ZUŠ

  V nedeľu 25.3.2018 v popoludňajších hodinách to v ZŠ Spišský Štvrtok žilo umením.

 • Open ZUŠ pokračuje

  Dňa 21.04.2018 v sobotu o 14:00 hod. sa v priestoroch ZŠ Batizovce sa konal edukačný projekt OPEN ZUŠ na ktorom si mohli rodičia a deti spoločne vyskúšať ako prebieha vyučovanie v našej základnej umeleckej škole

 • Otvorená hodina tanečného odboru Spišská Teplica

  Dňa 23.2.2016 a 25.2.2016 sa na otvorenej hodine v Spišskej Teplici prezentovali žiaci 2. ročníka TO

 • Otvorená hodina tanečného odboru Spišský Štvrtok

  Dňa 23.2.2016 a 25.2.2016 sa na otvorenej hodine v Spišskom Štvrtku prezentovali žiaci MŠ a 1. ročníka TO.

 • Otvorená hodina tanečného odboru v Spišskej Teplici

  Dňa 11.04.2017 sa žiaci 1.ročníka prezentovali na otvorenej hodine tanečného odboru v učebni v Spišskej Teplici, pod  vedením triednej učiteľky Ing. Martiny Polanskej.

 • Otvorená hodina tanečného odboru v Spišskom Štvrtku

  Dňa 12.04.2017 sa žiaci 0.ročníka z materskej škôlky prezentovali na otvorenej hodine tanečného odboru v tanečnej sále v Spišskom Štvrtku, pod  vedením triednej učiteľky Ing. Martiny Polanskej.

 • Otvorená hodina tanečného odboru v Spišskom Štvrtku

  Dňa 05.05.2017 sa žiaci tanečného odboru, ktorý navštevujú 1.ročník v elokovanom pracovisku Spišský Štvrtok prezentovali na otvorenej hodine v učebni v Spišskom Štvrtku, pod  vedením triednej učiteľky Ing. Martiny Polanskej.

  Hlavným cieľom akcie bolo odprezentovať prácu žiakov a učiteľky pred rodičmi.

 • Otvorená hodina tanečného odboru vo Vrbove

  Dňa 14.02.2017 sa v priestoroch elokovaného pracoviska ZŠ Vrbov uskutočnila otvorená hodina tanečného odboru.

  Žiaci tretieho ročníka tanečného odboru sa predviedli pod vedením pani učiteľky Ing. Aliny Rudickej.  Desať žiakov ukázalo ako prebieha ich vyučovacia hodina a následne sa odprezentovalo tanečným vystúpením
  pod názvom “ Valčík snežienok” Vystúpenie našich žiakov zožalo potlesk od rodičov a obecenstva. • Ples dôchodcov Spišská Teplica

  V sobotu 06.02.2016 o 21:00 hod. vystupovali žiačky tanečného odboru SZUŠ Rosnička pod vedením p.uč. Ing. Martiny Polanskej na plese dôchodcov obce Spišská Teplica.

 • Ples v Spišskom Bystrom ,,Disco. disco, disco"

  Aj naši žiaci tanečného odboru boli súčasťou plesu v Spišskom Bystrom.

 • Posedenie pri jedličke

  Posedenie pri jedličke mali aj žiaci tanečného odboru v Čirči.

 • Pozvánka na otvorenú hodinu tanečného odboru

  Pre všetkých tanečných nadšencov, ktorí milujú tanec

 • Pozvánka na otvorenú hodinu tanečného odboru

  Pre všetkých tanečných nadšencov, ktorí milujú tanec

 • Príchod Mikuláša v MŠ Šuňava

   6.decembra 2017 bol deň, kedy sa žiaci Szuš v spolupráci s materskou školou Šuňava pod vedením pani učiteľky Agnesy Dlhej predstavili svojím ostatným spolužiakom, rodičom, starým rodičom aj verejnosti nacvičeným programom k radostnej príležitosti príchodu Mikuláša.

 • Projekt Koopekreativity - Medziodborové sústredenie výtvarného a tanečného odboru

  Dňa 8. 5. 2017 sa v Plavči konalo medziodborové sústredenie tanečného a výtvarného odboru. Išlo o spoluprácu zvolených umeleckých odborov, ktorá zahŕňala tvorbu rekvizít a choreografií na pripravovaný výchovný koncert SZUŠ Rosnička s názvom Cesta okolo sveta.

 • Školenie a workshop pre učiteľov tanca - Žilina

  V dňoch  30.01.2016 – 01.02.2016 absolvovali naše učiteľky tanca: Ing. Martina Polanská a Agnesa Dlhá tanečný workshop v Žiline v priestoroch Dance Academy de Luxe v ZOC Max.

 • Skrížená myseľ - Mind Cross - školenie pedagógov tanca

  V dňoch 19.11.2016 - 20.11.2016absolvovali naši pedagógovia tanca Ing. Martina Polanská a Ing. Alina Rudická tanečný worshop s názvom Skrížená myseľ - Mind Cross v štúdiu Bralen v Bratislave.

 • Snehové vločky v MŠ Huncovce

  Dňa 12.decembra 2017 bol deň, kedy sa žiaci szuš v spolupráci s materskou školou Huncovce pod vedením pani učiteľky Agnesy Dlhej, predstavili svojím ostatným spolužiakom, rodičom, starým rodičom aj verejnosti nacvičeným programom s tématikou blížiacich sa Vianoc.

 • Spish Talent Festival

  V sobotu 01.04.2017 sa žiaci našej školy prezentovali na tanečnej súťaži pod názvom Spish Talent Festival, konkrétne v dome kultúry v Smižanoch, pod  vedením triednej učiteľky Ing. Martiny Polanskej

 • Sústredenie tanečníkov z Holumnice

  Dňa 10.3.2016 sa v penzióne Tatrania v Starej Lesnej konalo tanečné sústredenie žiakov z elokavaného pracoviska Holumnica.

 • Talentové skúšky

  Talentové skúšky budú prebiehať od 1.apríla do 15 júna v priestoroch jednotlivých elokovaných pracovísk pod vedením odborného pedagóga. Bližšie info o čase si pedagóg určí sám v danom elokovanom pracovisku.

 • Talentové skúšky

  Talentové skúšky budú prebiehať od 1. apríla do 15 júna v priestoroch elokovaných pracovísk SZUŠ Rosnička pod vedením odborného pedagóga.

 • Tanec a deň matiek v Čirči

  Dňa 12.05.2016 sa žiaci 1.ročníka TO pod vedením p.učiteľky A.Dlhej zúčastnili školského predstavenia venované „Dňu Matiek“.

 • Tanečné dopoludnie Plaveč MŠ

  Tanečné dopoludnie v Plavči sa sústredilo na spestrenie vyučovacieho procesu.

 • Tanečné dopoludnie v Šuňave

  Medzinárodný deň tanca je stanovený na 29. apríla. Tanečníci v Šuňave ho pod vedením pani učiteľky Agi Dlhej oslávili dňa 12.4.2017.

 • Tanečné sústredenie

  Dňa 11.03.2016 /  Piatok /sa žiaci z elokovaného pracoviska Plaveč zúčastnili tanečného sústredenia v Starej Lesnej, konkrétne v hoteli Tatrania pod vedením p. uč. Ing. Martiny Polanskej.

Page 2 of 3