Dňa 24.05.2017 sa žiaci TO v Plavči pod vedením p.učiteľky A.Dlhej zúčastnili školského predstavenia venované „Dňu Matiek“

. Žiaci spojenej skupiny 1 a 2.ročníka  sa predstavili s choreografiou pod názvom „Vnútorný hlas“. Tanec sa niesol v pomalom tempe s prvkami scénického tanca a tanečnej improvizácie. Do programu sme sa tento krát rozhodli prieniesť niečo iné a jemné pre pohladenie duše, v programe žiaci teda vynikali svojím štýlom. Jednotlivé tanečné čísla boli rozdelené do poradia medzi vstupy žiakov základnej školy. Všetci žiaci boli počas akcie veľmi disciplínovaní. Aj napriek tomu, že sa žiaci tanečného odboru predstavovali aj v iných viacerých číslach programu, všetko stíhali a podali výborný výkon.

V programe sa predstavila aj skupina žiakov pod vedením p.učiteľa Plajdička s rómskym tancom.

Dňa 24.5.2017  Streda  sa  žiaci  tanečného odboru elokovaného pracoviska Čirč zapojili do koncertu organizovaného ku Dňu matiek, kde svojím tanečným umením prispeli a obohatili slávnostný program . Žiaci  sa zhostili vystúpenia veľmi dobre .Svojím vystúpením spríjemnili podujatie a vytvorili príjemnú atmosféru. Žiaci PŠ sa predstavili  Cigánskym  tancom. Na koncerte sa predstavili aj žiaci p.uč. A. Dlhej z 1. a 2.ročníka so scénickým tancom pod názvom „Vnútorný hlas“. O fotodokumentáciu akcie sa postarala pani učiteľka A.Dlhá.